Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klasseledelse - hvorfor og hvordan

Formål

Deltagerne på kurset "Klasseledelse på nye betingelser - hvorfor og hvordan" får mulighed for at:

 • få indsigt i baggrunden for de øgede udfordringer til gymnasielærere som klasseledere
 • få teoretisk viden om klasseledelse
 • få inspiration til måder at udvikle klasseledelse på i praksis
 • afprøve og vurdere nye måder i praksis

Indhold

Del 1: Teori, inspiration og ideudvikling

 • Baggrunden for den øgede klasseledelsesopgave
 • Teori og forskningsresultater om motivation, klasseledelse som motivationsfaktor, cirkulære kommunikationsprocesser og klasseledelsesstile
 • Inspiration til indsatsområder i praksis
 • Præsentation af metoder til mikro-forskning i egen undervisning: observation og interview
 • Workshop med planlægning af deltagernes interventioner mellem de to kursusgange
 • Oplæg ved gymnasielærere, der har afprøvet nye praktiske tilgange

Mellemperioden: Mikro-forskning og intervention i praksis

 • Mikro-forskning i samspillet mellem lærer og elever i egne klasser
 • Afprøvning af intervention i praksis
 • Erfaringsudveksling og justering sammen med kollega

Del 2: Erfaringsudveksling, ny inspiration

 • Udveksling af erfaringer med deltagernes interventioner
 • Yderligere inspiration

Målgruppe

Alle lærere fra de fire gymnasiale ungdomsuddannelser (hf, stx, hhx, htx).

Kurset giver bedst udbytte, hvis to eller flere kolleger, der har samme klasse, deltager sammen og forpligter sig til at samarbejde mellem kursusgangene.

Omfang og tidspunkt

Kurset foregår i to dele (kl. 10:00-16:30) med en mellemliggende periode, hvor indholdet afprøves i praksis.

 • Del 1: To dage
 • Del 2: En dag

Sted

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Paludan Müllers Vej 48, Bygning 5620, 8200 Aarhus N

Undervisere

 • NN ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
 • Gymnasielærere, som har erfaring med at udvikle klasseledelse i praksis

Pris

6.600,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning, men ekskl. evt. transport/overnatning. (Pris inkl. moms: 8.250,-).