Læse/skriveteknologi i gymnasiet

Kurset fokuserer på, hvordan vi som læsevejledere og lærere i gymnasiet kan understøtte og forbedre elevernes læsning og skrivning med brug af teknologi. Læse- og skriveteknologi er primært målrettet elever i læse-/skrivevanskeligheder, og den kan støtte og inkludere disse elever bedre i undervisningen. Men teknologien kan samtidig styrke de faglige og skriftsproglige kompetencer på såvel dansk som fremmedsprog for alle elever.

Læse- og skriveteknologi (LST) har udviklet sig meget de seneste år med nye muligheder for bl.a. brug af oplæsning, ordforslag og talegenkendelse på tværs af PC/Mac-programmer, apps og online løsninger. Denne udvikling skaber nye muligheder for den enkelte elev, men også for lærerne i alle fag, hvor der indgår faglig læsning og skrivning på dansk eller fremmedsprog.

LST er i dag meget udbredt og standard på mange elevers devices. Den øgede tilgængelighed skaber mere fleksibilitet og mulighed for at tage afsæt i individuelle behov, men det kan også som fagperson være en udfordring at navigere i de forskellige løsninger. For elever med ordblindhed øges muligheden for inklusion og brug af LST og den Specialpædagogiske Støtteordning (SPS) bevilger programmer til både PC, Mac, iPad og Android.

Formålet med kursusdagen er

 • at give deltagerne indblik i bredden af muligheder inden for LST på forskellige platforme samt deres anvendelse i undervisningen - både for elever i læse-/skrivevanskeligheder og for elever generelt
 • at skabe rum for erfaringsudveksling og dialog om de forskellige it-løsninger og deres anvendelse for både for lærere og elever

Indhold

 • Introduktion til og brug af LST på forskellige devices/platforme, herunder afprøvning af PC/Mac programmer, netbaserede online løsninger og apps til iPad/Android
 • Introduktion til pædagogiske/didaktiske perspektiver og diskussion og erfaringsudveksling om LST i praksis
 • Præsentation/arbejde med software/udstyr der bevilges fra SPS-ordningen fra august 2015

Målgruppe

Kurset henvender sig til SPS- og læsevejledere, dansk-, sprog- og andre faglærere på gymnasiale uddannelser med interesse for LST i undervisningen.

Arrangør

Kurset arrangeres af Rådgivnings- og støtteenheden på Aarhus Universitet, og afvikles på og i samarbejde med forskellige gymnasier i Danmark. I efteråret 2016 foregår kurserne på Aalborg Tekniske Gymnasium, Aalborg og på Skt. Knuds Gymnasium, Odense. I foråret 2017 forgår kurserne på Det Frie Gymnasium, København og på Silkeborg Gymnasium, Silkeborg

Undervisere

 • Erik Arendal, specialkonsulent, master i specialpædagogik og Laura Kongskov, studielektor, læse-/skrivevejleder, begge Rådgivnings- og støtteenheden, AU-Uddannelse, Aarhus Universitet.
 • Medundervisere: SPS-/læsevejledere og faglærere fra de samarbejdende gymnasier.

Deltagerne medbringer egen computer/tablet mm., men der vil også være computere og tablets med relevante programmer til rådighed.

Information

 • Dato og tilmelding, se under tilmelding øverst th.
 • Deltager antal: 30
 • Kursustidspunkt: kl. 9.00 – 15.00.
 • Pris: 1200.- kr. + moms pr. deltager, inkl. kursusmateriale og forplejning, men ekskl. evt. transport. (pris inklusiv moms: 1500.-).
 • Man kan også bestille et skolebaseret kursus. Her kan jeres skole, evt i samarbejde med andre skoler, rekvirere et særligt kursus, hvor vi i samarbejde med jer tilretter et kursus til jeres behov og ønsker. Send en mail til: kursus.rse@au.dk eller henvend dig til kursets faglige kontaktperson.