Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mundtlighed i undervisningen

Undervisning i mundtlighed & mundtlighed i undervisningen

Formål

Formålet er at gøre deltagerne i stand til at gennemføre undervisning i mundtlig formidling med retorikkens metoder og at give deltagerne ideer til og konkrete erfaringer med undervisning i mundtlige oplæg og samtale.

Indhold

På kurset arbejder vi med

 • hvordan man kan opbygge et fælles sprog om mundtlighed i en klasse ved hjælp af retorikkens grundbegreber og forskellige former for feedback
 • progression i undervisningen i mundtlighed – herunder hvordan digitale hjælpemidler kan anvendes i arbejdet med at styrke det mundtlige - og med forskellige genrer som fagligt oplæg og debatindlæg
 • retoriske grundbegreber inden for topik, argumentation, disposition, sprog, manuskripthåndtering, visuelle virkemidler, stemmebrug og kropssprog
 • konkrete modeller for, hvordan man kan arbejde med elevoplæg og feedback.

På kurset arbejder deltagerne med nogle af de øvelser, som deres elever skal prøve, og de designer og afprøver endvidere et selvstændigt mundtlighedsprojekt.

Målgruppe

Lærere fra de fire gymnasiale ungdomsuddannelser (hf, stx, hhx, htx), som underviser i fag i 1.g/1.hf, hvor det mundtlige arbejde er centralt i undervisningen, og som ønsker at opbygge et fælles sprog om mundtlighed i en klasse.

Omfang og tidspunkt

 • 2 hele seminardage (kl. 10-17) med ca. 2 måneders mellemrum
 • Design og gennemførelse af et mundtligt forløb i egen undervisning

Kurset udbydes i to formater:

1. Skolebaseret kursus bestående af to dage

 • Dag 1: Indledende møde mellem kursusleder og en eller flere klassers lærere (2 timer). Kursusleder gennemfører mundtlighedsforløb i en klasse med henblik på at skabe fælles sprog om mundtlighed (3 timer).
 • Efterbehandling af forløb og idéudveksling i forhold til forløb med faglige oplæg med brug af digitale hjælpemidler (2 timer).
 • Dag 2: Kursusleder ser udvalgte faglige oplæg sammen med en eller flere klassers lærere og medvirker ved evaluering af forløb med faglige oplæg (2 timer). Kursusleder faciliterer debatøvelse i klassen (5 timer).
 • Tilmelding til Mette Brinch Thomsen via mail: mbthomsen@tdm.au.dk

2. Kursus der består af to seminardage, der foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, feedback og refleksion i grupper

 • Som en del af den første seminardag arbejder deltagerne med at udvikle ideer til et forløb med faglige oplæg i deres egen undervisning med brug af videooptagelse, screencast e.l.
 • Mellem seminardagene designer og afprøver de forløbet.
 • På den anden seminardag udveksler underviserne erfaringer med forløb med faglige oplæg og de får introduktion til og erfaring med en debatøvelse der sætter fokus på argumentation og samtale.
 • Kursusdage på Aarhus Universitet: IKKE PLANLAGT ENDNU.

Forudsætninger

Deltagerne skal være indstillede på at designe mundtlighedsforløb og på at afsætte tid i deres undervisningsplan til et forløb med faglige oplæg med brug af videooptagelse, screencast e.l. af min. 10 timers varighed.

Underviser

Kontaktperson

Pris

4.400,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning, men ekskl. evt. transport/overnatning. (Pris inkl. moms: 5.500,-).

Pris for skolebaseret kursus aftales.