Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Originalsprog og religionsfaglighed

Efteruddannelseskursus for religionslærere i gymnasieskolen, udbydes af Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Formål:

Kurset sigter mod at anskueliggøre, hvorfor og hvordan kendskabet til religioners originalsprog spiller en vigtig rolle i forbindelse med studiet af og undervisningen i forskellige religioner.

Kurset lægger vægt på at præsentere konkrete eksempler på, hvordan religionsfagligheden fra propædeutikken i universitetsstudiet kan bringes i spil i en undervisningssammenhæng i gymnasieskolen.

Indhold:

På kurset vil deltagerne:

  • Blive præsenteret for nogle overordnede overvejelser omkring originalsproget og originalsprogskompetencens rolle i en religionsfaglig sammenhæng.
  • Få støre indblik i, hvordan denne kompetence kan implementeres i en undervisningssammenhæng.
  • Blive introduceret til case studies fra forskellige religiøse kontekster med særligt fokus på, hvordan kendskabet til originalsprog spiller en afgørende rolle for forståelsen af den enkelte religion – det være sig jødedom, kristendom, islam, hinduisme, nordisk religion m.v.

Kurset er bygget op omkring forskellige foredrag, som dels præsenterer nogle overordnede overvejelser og dels nogle mere konkrete eksempler på anvendelsen af originalsprogskompetencen i studiet af og undervisningen i religion.

Målgruppe:

  • Kurset henvender sig primært til religionslærere i gymnasieskolen.

Information: 

  • Pris: 400 kr. pr. person. (inkl. 25% moms, kursusmateriale og forplejning)
  • Tid og sted aftales med underviserne på kurset

Undervisere: