Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sociale medier- forstyrrelser og potentialer

Formål

Den øgede tilstedeværelse af it og i særdeleshed sociale medier har medført forstyrrelser i klasselokalet, men tilbyder samtidig nye potentialer for læring. Formålet med kurset er at ruste lærere til at forstå elevers medievirkelighed og udnytte sociale mediers potentialer i en læringssammenhæng.

Indhold

På kurset vil deltagerne

 • få indblik i de unikke karakteristika ved sociale medier og arbejde med, hvordan man i sin undervisning kan bygge bro mellem elevernes kultur uden for institutionen og skolens læringsmål
 • blive introduceret til værktøjer til at håndtere og inddrage elevernes mediebrug i design af undervisningsforløb.
 • arbejde med, hvordan man med sociale medier kan udvikle nye former for kommunikation og samarbejde i undervisningen
 • få indblik i, hvordan man via sociale medier kan skabe kontakt til og indgå i dialog med omverdenen, hvilket kan bidrage til autentiske og praksisnære forløb
 • arbejde med, hvordan man kan udnytte sociale medier til at organisere undervisning på tværs af fag, klasser og skoler.

Undervisningen på kurset baserer sig på cases, eksempelvis:

 • Hvordan gymnasieelever har brugt selvinitierede Facebook-grupper til peer-to-peer learning.
 • Hvordan gruppearbejde i Google Docs har skabt nye samarbejdsformer mellem elever og har ændret lærerrollen fra formidler af information til vejleder.
 • Hvordan elever frivilligt deltager i “fan fiction” skrivegrupper og udvikler en række faglige kompetencer i processen.

Målgruppe

Lærere på de gymnasiale uddannelser.

Omfang og form

Kurset udbydes i tre formater:

1. Seminarformat

Kursusforløbet består af 2 adskilte heldagsseminarer og en mellemperiode, hvor lærerne arbejder med indarbejdelse af sociale medier i undervisningen.

 • 2 dages kursus (begge dage kl. 10:00-16:30)
  Tilmelding til Mette Brinch Thomsen via mail: mbthomsen@tdm.au.dk
 • Kurset afholdes på Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Jens Chr. Skous Vej 4, Bygning 1483, 8000 Aarhus C.
 • 4.400,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning, men ekskl. evt. transport/overnatning. (Pris inkl. moms: 5.500,-).

2. Skoleformat

Forløbet består af 2 adskilte seminarer afholdt på skolen med en mellemperiode, hvor lærerne med input fra kursusarrangørerne arbejder med indarbejdelse af sociale medier i undervisningen. Forud for forløbet holdes et indledende møde med skolen.

Dette format retter sig også mod skolens ledelse.

3. Skræddersyet forløb

Kurset kan også rekvireres som et skræddersyet forløb, hvor lærere i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet kan udvikle deres undervisning med brug af sociale medier.

Forudsætninger

Det er ikke en forudsætning, at deltagerne er eksperter i sociale medier, men der forudsættes et basalt kendskab til tjenester såsom Facebook, Google Docs og YouTube.

Undervisere

 • Christian Dalsgaard, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.
 • Janus Holst Aaen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.
 • Francesco Caviglia, Institut for Kommunikation og Kultur, Arts, Aarhus Universitet. 

Kontaktperson

Pris

4.400,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning, men ekskl. evt. transport/overnatning. (Pris inkl. moms: 5.500,-).