Center for undervisningsudvikling og Digitale Medier varetager kandidatuddannelsen It-didaktisk design. Her er er omdrejningspunktet, hvordan nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring.

På It-didaktisk design arbejder du med:

  • Tilrettelæggelse og design af undervisnings- og læringsmiljøer med fokus på brug af it.
  • Anvendelse af forskellige it-værktøjer og -platforme i lærings- og undervisningssammenhænge både praktisk og teoretisk.
  • Teori om og analyse af teknologiens læringspotentiale og indflydelse på didaktik, læring og undervisning.