Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Workshop - Faglig formidling på blogs

Indhold

Formålet med denne workshop er, at underviseren får indsigt i metoder og værktøjer til at facilitere faglig formidling og overskue og strukturere afleveringer i undervisningen via blogs. Dette giver mulighed for feedback mellem de studerende og øger bevidstheden om den faglige formidlingssituation.

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier udbyder denne workshop for undervisere, hvor de forskellige tekniske muligheder i Wordpress, de didaktiske potentialer samt kriterierne for opgaver vil blive gennemgået.

Underviseren får værktøjer og metoder til at facilitere de studerendes formidling af et fagligt indhold til en bred målgruppe. Den faglige formidling tager afsæt i undervisningen, og de studerende får mulighed for at øve skriftlige formidlingskompetencer, fokusere på læseren og give feedback.

Workshoppen giver værktøjer til organisering af bloggens indhold og tilrettelæggelse af forløb med online formidling. På denne måde får underviseren bedre mulighed for at overskue og strukturere skriftlige opgaver og afleveringer i løbet af semestret.

Formidlingen på blogs kan blandt andet anvendes som en del af et portfolioforløb, hvor et antal indlæg fra de studerende udgør en aflevering i undervisningen. 

De studerendes skriftlige studieaktiviteter bliver forbedret, og underviseren kan lade de studerende producere og kommentere på fagligt indhold, som er synligt for andre studerende. Denne formidlingsform kan styrke de studerendes bevidsthed om faglig formidling og vidensdeling.

Blogging kan være en del af de rammesatte studieaktiviteter eller et led i aktiviteter i selve undervisningssituationen. Derudover får de studerende erfaring med blogging som formidlingsværktøj, der også kan anvendes i andre faglige sammenhænge.

De studerende har i kraft af blogindlæggenes format mulighed for at indlejre forskelligt billed-, film- og lydmateriale. Dermed er det muligt at kombinere forløbet med produktion af video, podcast, slides eller anvende relevant billedmateriale i den faglige formidling.

Målgruppe

Undervisere på Arts, Aarhus Universitet.

Sted

Campus Aarhus, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Jens Chr. Skous Vej 4, Bygning 1483, 8000 Aarhus C.

Underviserens opgaver 

At udarbejde forløb og tema, være tovholder, fordele grupper og løbende samle op på, hvordan arbejdet forløber. Underviseren kan vælge at følge med i og give feedback på de studerendes blogindlæg.

Underviserens forberedelse 

Underviseren får udleveret læsemateriale og faglige videoer inden workshoppen og skal oprette en bruger på blogtjenesten. Varighed: 1 time.