Introduktion til universitetsundervisning

Introduktion til universitetsundervisning for nye eksterne undervisere og videnskabelige assistenter (DVIP).

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier tilbyder et introduktionskursus i universitetsundervisning.

Målgruppen er undervisere uden pædagogisk efteruddannelse og med begrænset undervisningserfaring, ansat under Arts, Aarhus Universitet.

Kurset er praksisrettet og sigter mod at ruste deltagerne til helt grundlæggende undervisningsrelaterede opgaver med særlig fokus på variation af undervisningen og eksamination.

Endvidere introduceres til AU´s Learning Management System.

Efter kurset kan deltagerne

 • Redegøre for centrale elementer i læringsorienteret undervisning, bla. undervisningskvalitet, didaktisk analyse, læringsmålorientering, aktiverende undervisningsformer og eksamen
 • Anvende begreberne til at diskutere, planlægge, evaluere og udvikle egen undervisning
 • Reflektere over underviserens rolle i forhold til at skabe et godt læringsklima
 • Anvende basale funktioner i e-læringsplatformen Blackboard

Yderligere information  

 • Kursusdato: xx.xx 2018 kl. 10:00-16:00  
 • Yderligere information om forberedelse og kursusprogram følger efter tilmeldingsfristen 
 • Max. 20 deltagere
 • Inklusiv: Morgenkaffe, frokostsandwich og vand samt eftermiddagskaffe med sødt
 • Sted: 1483/...
 • Kurset er ikke relevant, hvis man tidligere har fulgt fx pædagogisk kursus for ph.d.´er
 • Kursusansvarlig og underviser: Tina Bering Keiding