Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mentorordninger

CUDiM tilbyder følgende 3 mentorordninger for undervisningsudvikling:

  • Mentorordning 1: For undervisere/faggrupper
  • Mentorordning 2: For vejledere
  • Mentorordning 3: Didaktisk refleksion

1. For undervisere/faggrupper:

  • Mærker du nogle gange frustration omkring elementer af din undervisning?
  • Tænker du over, hvordan du bedst kan involvere dine studerende?
  • Funderer du over, om forelæsninger er den bedste metode til at formidle viden?
  • Overvejer du indholdet i din slides, og om du kan benytte f.eks. quiz-elementer i din undervisning?

Disse og en række spørgsmål, der fører til refleksion om kvalitet i undervisning, er basis for at udvikle din undervisning. Hvad enten du føler dig som rutineret og erfaren underviser eller som begynder, vil du herigennem få mulighed for at reflektere over din egen praksis og udvikle din undervisning sammen med en forsker. Planlægningen af mentorordningen bliver tilpasset og skræddersyet til dit behov og din kalender.

Det er også muligt at arrangere mentorordningen med faggrupper, som gerne vil udvikle kurser/fag og samarbejde tværfagligt.

Mentorordningen foregår sammen med lektor Sarah Robinson.  

2. For vejledere:

Faglige vejledere på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau er velkomne til at kontakte CUDiM omkring behov for sparring og feedback på deres vejledningspraksis.

CUDiM tilbyder individuelle sparringssamtaler, samt observation og feedback på faglig vejledningspraksis. Det kan også dreje sig om gode ideer til nye vejledningsformater, som fx kollektiv vejledning og online vejledning, samt mentoring som en del af den uformelle, kollektive sparring og peer-feedback ude i miljøerne. 

Vejledningsmentoring foregår sammen med lektor Søren Smedegaard Bengtsen.

3. Didaktisk refleksion:

Didaktisk refleksion er et redskab til at rette rammer og tid til at kunne udvikle et fælles sprog og fælles optik på undervisningen. Det redskab understøtter udviklingen af den kollegiale proces ved dels at give forskningsmæssige belæg og indsigt og dels ved at komme med konkrete bud på og øvelser til en sådan udvikling af didaktisk opmærksomhed i læringsfællesskaber.

Undervisere får mulighed for at:

  • Få indsigt i hvorledes den tavse dimension i undervisningen kan tydeliggøres
  • Afprøve, vurdere og analysere sin praksis på en ny måde
  • Få inspiration til hvordan man kan give og modtage kollegial sparring 

Didaktisk refleksion foregår sammen med adjunkt Lea Lund.