Workshop - Online vejledning og webinars

Indhold

Formålet med denne workshop er, at du som underviser får redskaber til at strukturere undervisningsaktiviteter, der går ud over det fysiske undervisningslokale. Workshoppen giver dig værktøjer til at facilitere online undervisnings- og vejledningsaktiviteter via bl.a. videotjenester, online tekstbehandling og chat. Du får mulighed for at anvende de tjenester, som er de mest brugbare i forhold til din situation.

Eksempler på dette kan være:

  • Vejledning én-til-én online
  • Vejledning af en gruppe online
  • Webinar - et seminar, en workshop, en præsentation eller undervisning afholdt online med muligheder for interaktion mellem undervisere og studerende

Workshoppen introducerer værktøjer, som kan anvendes som en del af de rammesatte studieaktiviteter og som løsningsmodel for kontakt med udenlandske studerende og langdistance-studerende.

Vi vil arbejde med tjenester som Google Hangout, Skype, Adobe Connect, Google Drive og forskellige chat-tjenester. Vi lægger os ikke fast på enkelte programmer eller tjenester, men tager udgangspunkt i den enkeltes undervisningssituation.

Målgrupper

  • Undervisere med holdundervisning på hovedområdet Arts
  • Undervisere med internationale studerende og studerende, der ikke fysisk er til stede på universitetet
  • Forskere med samarbejdspartnere uden for Aarhus Universitet 

Underviserens opgaver 

At være tovholder og medbringe relevant indhold til platformene.

Underviserens forberedelse 

Underviseren skal orientere sig i forskellige video-oplæg om online vejledning og undervisning. Varighed: 30 min.