Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samarbejde med undervisere og ledelse om didaktisk udvikling

Udover de faste kurser indgår Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier i brugerinitierede didaktiske udviklingsprojekter.

Er du underviser på Arts, og har du en undervisningsmæssig udfordring, som du ønsker at gå i dybden med, er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi i tæt samarbejde med dig analysere problemstillingen og udvikle forskellige bud på didaktiske muligheder.

Vi har allerede arbejdet med uddannelsesmiljøerne om:

  • målformuleringer
  • prøveformer
  • projektorganiseret undervisning
  • læse-/skrivestrategier

Men det kan også være en helt andre udfordringer, som for eksempel:

  • akademiske kompetencer
  • vejledning
  • evalueringspraksis
  • undervisningsformer

Du kan henvende dig både som enkeltunderviser og på vegne af en gruppe af undervisere. Både forskning og erfaring peger på, at det er lettere at implementere nye didaktiske praksisser, hvis flere undervisere – fx en kollegagruppe tilknyttet et semester – arbejder sammen om projektet.

Kontakt

Skriv til os for at høre nærmere om de individuelt tilrettelagte forløb.

Tina Bering Keiding

Lektor
M
H 1483, 619
P +4587163602
P +4524424656

Hanne Balsby Thingholm

Adjunkt
M
H 1483, 624
P +4525566735

Tina Bering Keiding Lektor
Phone: +4587163602
Email: