Undervisning og feedback

Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation

Kurset er rettet mod undervisere fra Arts, men er i det omfang, der er plads åbent for deltagere fra hele Aarhus Universitet samt eksterne deltagere fra videregående uddannelser.​

Indhold

Dette kursus giver deltagerne indsigt i empiriske forskningsresultater om god undervisning. Der gives indsigt i hvordan man som underviser også er leder af de studerendes læreprocesser, herunder at forstå
den betydning en underviser har for at skabe et udfordrende læringsrum.

Det er en central målsætning at udvikle selvregulerende studerende i de videregående uddannelser, det er derfor afgørende at undervisere har kendskab til principper for god feedback. Principperne for god feedback bygger på antagelsen om at feedback kan lede og støtte den undervisningsmæssige praksis med informationer om den læring der er i gang.

Kurset kommer med konkrete bud på og øvelser til en sådan udvikling af didaktisk opmærksomhed.

Undervisere

Adjunkt, ph.d. Lea Lund og lektor, ph.d. Preben Olund Kirkegaard

Datoer

Kurset varer over to dage, og du skal kunne deltage begge dage.

  • Dato: Ikke planlagt (kl. 10:00-16:00) og
  • Dato: Ikke planlagt (kl. 10:00-16:00) 

Det er også muligt at kontakte Lea Lund (lealund@tdm.au.dk) for en anden dato, såfremt man er en lærergruppe (minimum 8), som ikke kan den pågældende dato, hvor kurset udbydes.

Deltagere

Minimum 8 - maksimum 40.

Det vil være en fordel, hvis det er muligt, at man er minimum to undervisere fra samme uddannelse/modul/kursus således, at man har mulighed for at arbejde med de redskaber, der tilbydes på
dette kursus. Imellem de to kursusdage forventes det, at man foretager en afprøvning af elementerne fra første kursusgang og ved anden kursusgang erfaringsudveksler og korrigerer med henblik på videre undervisningspraksis. 

Information

  • Inklusiv: Kaffe, frokostsandwich, vand samt sødt
  • Sted: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, bygning 5620, Paludan-Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N