Kursus:
It og læse- og skrivevanskeligheder
- unge og voksne i uddannelse og erhverv

Tilegnelse og formidling af viden er afgørende for, at unge og voksne kan tage en uddannelse og fastholde et arbejde. Har man læse- og skrivevanskeligheder, kan læse- og skriveteknologi (LST) på computere, tablets og smartphones øge muligheden for at gennemføre en uddannelse og varetage et arbejde. Der findes efterhånden læse-skrivestøttende funktioner både til Windows PC, Mac, iPhone og iPad samt Android-enheder. Diversiteten understøttes bl.a. af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, da der fra efteråret 2015 blev mulighed for bevilling af læse-skrivestøttende programmer til alle disse platforme gennem Specialpædagogisk Støtte (SPS) til ordblinde. Konceptet ”Bring your own device” (BYOD) giver imidlertid nogle udfordringer for både undervisere, elever, studerende, kursister og andre brugere.

Læse- og skriveteknologi har samtidig også et stort potentiale ud over målgruppen af ordblinde. En langt større målgruppe af fx elever på ungdomsuddannelser, kursister på VUC, OBU og FVU samt studerende i videregående uddannelser kan øge deres skriftsproglige kompetencer såvel på dansk som fremmedsprog med brug af de nye teknologiske muligheder.

Hvilke muligheder inden for LST er der til forskellige platforme og til forskellige målgrupper, og hvordan udnyttes teknologien bedst muligt? Det handler dette kursus om.

Målgruppe

Kurset henvender sig til konsulenter, læsevejledere og lærere, der underviser unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder/med ordblindhed, samt fagpersoner, der har en vejledende rolle i forhold til denne målgruppe – eksempelvis SPS-, studie- og erhvervsvejledere, sagsbehandlere og jobkonsulenter.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et grundigt indblik i de læse- og skriveteknologiske muligheder og færdigheder i at anvende disse. Formålet er desuden at pege på, hvordan LST kan integreres i udviklingen af læse- og skrivestrategier hos den enkelte bruger i forhold til uddannelse og arbejde.

Indhold

Konkret arbejdes der med læse- og skriveteknologi i form af:

 • Oplæsning med syntetisk tale
 • Digitale læremidler, tilgængelighed og indskanning af tekster
 • Ordforslag, elektroniske ordbøger, talegenkendelse
 • LST på tablets/smartphones samt online muligheder.

Herudover har kurset fokus på bevillingsmuligheder i forhold til it og på muligheder for at anvende LST ved eksamener og i jobsammenhænge. Desuden præsenteres forskning, erfaringer og undersøgelser inden for it og læse-skrivevanskeligheder.

Undervisere

 • Erik Arendal, specialkonsulent, master i specialpædagogik og 
 • Laura Kongskov, studielektor, læse-/skrivevejleder,
  begge fra Rådgivnings- og støtteenheden, AU-Uddannelse, Aarhus Universitet

Arbejdsform

Arbejdsformen veksler mellem selvstændigt arbejde med programmer, oplæg fra undervisere og erfaringsudveksling.

Sted

 • Aarhus Universitet, Aarhus: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Paludan-Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N
 • Campus Emdrup: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Tuborgvej 164, 2400 København NV

Varighed

 • Dag 1 kl. 10-17 (morgenbrød og kaffe fra kl. 9:30)
 • Dag 2 kl. 9-16 (morgenbrød og kaffe fra kl. 8:30)

Generel information

 • Dato og tilmelding: se under tilmelding øverst th.
 • Deltagerantal: 22
 • Forplejning: Morgenbrød, kaffe/te, frokost samt eftermiddagskaffe
 • Pris: 4280,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning, men ekskl. evt. transport/overnatning. (Pris inklusiv moms: 5350.-).