Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser for ph.d.-studerende på Arts

Ph.d.-skolen på Arts udbyder i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier en række fælles kurser, som understøtter forskeruddannelsesforløbet i forhold til undervisningsdelen og den akademiske skriveproces.

Ph.d.-kurserne udgør en integreret del af forskeruddannelsen. Der tænkes en progression i kurserne, så de så vidt muligt modsvarer de studerendes forudsætninger og behov i den aktuelle fase af forløbet. Rytmen i kursustilbuddene vil typisk være, at der først afvikles kurser i ph.d.-vejledning, universitetspædagogik og formidling efterfulgt af et forløb af mere fagligt rettede kurser i regi af ph.d.-studieprogrammerne.

De metodiske eller teoretiske kurser udvikles og tilbydes fortsat inden for rammen af ph.d.-programmerne. Det drejer sig om kurser, der sigter på at styrke de forskerstuderendes faglige og videnskabelige kvalifikationer eller at understøtte arbejdet med ph.d.-projektet. De pædagogiske og skriveorienterede kurser udvikles og tilbydes i regi af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier og Arts.

Obligatoriske kurser for ph.d.-studerende ved Arts:

Valgfrie kurser for ph.d.-studerende ved Arts: