Litteratursøgning og referencehåndtering for PhD studerende på Arts, Aarhus Universitet

Formål

Dette kursus vil give et overblik over både generelle og fagspecifikke databaser, opslagsværker, fuldtekstressourcer m.m., relevante for PhD studerende på Arts.
Det vil præsentere deltagerne for forskellige søgestrategier, for referencehåndtering, og for værktøjer og metoder for forskningsovervågning. Endelig vil kurset give deltagerne et indblik i the literature reviews rolle i afhandlingen.  

Krav

For at opnå kursusbevis kræves aktiv deltagelse på begge undervisningsgange (eller tilsvarende), og udførelse af hjemmearbejde mellem de to undervisningsgange. Med kursusbevis følger ½ ECTS-point.

Læringsmål

Kurset vil sætte den studerende i stand til at

 • Benytte forskellige søgestrategier og søgeteknikker i den videnskabelige informations- og litteratursøgning
 • Forstå sammenhæng mellem akademisk litteratursøgning og skriveprocessen
 • Være i stand til at udnytte metoder og systemer for forskningsovervågning og referencehåndtering

Indhold

Kurset vil indeholde følgende elementer:

 • Akademiske databaser, opslagsværker og fuldtekstressourcer for Arts
 • Overblik over bibliotekets faciliteter og services
 • Øvelser i søgestrategi og søgeteknik
 • The role of the literature review in the dissertation
 • Redskaber og programmer for overvågning af ny forskning
 • Referencehåndtering og referencehåndteringsværktøjet RefWorks

Deltagerne vil blive bedt om at:

 • Oprette en profil ved forskellige værter og programmer for overvågning og referencehåndtering
 • Arbejde med litteratursøgning på eget projekt imellem de to undervisningsgange, og dokumentere søgninger og resultater

Mere information