Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktiviteter for Arts

Vores primære opgave er at understøtte kvalitetsundervisning på Aarhus Universitet. Det gør vi dels gennem en fast universitetsdidaktisk kursusportefølje for alle trin i underviserkarrieren og gennem et tæt samarbejde med fagmiljøerne i forhold til deres løbende udvikling af såvel uddannelser som enkelte kurser.

 

Den didaktiske udvikling, som vi laver sammen med underviserne i fagmiljøerne på Arts, Aarhus Universitet, sigter både mod udviklingen af uddannelsernes studieordninger, mål og prøveformer, men også mod konkrete tiltag i undervisningen som bl.a. rammesatte studieaktiviteter, vejledning og aktiverende undervisningsformer.

Online undervisning og eksamen

Vi understøtter underviserne på Arts i online undervisning og eksamen. Se mere på vores side om online undervisning eller på AU Educate.

Educational IT i undervisningen på Aarhus Universitet

En vigtig komponent i den didaktiske udvikling på fakultetet er brugen af it i undervisningen - også kaldet Educational IT - som løsningsmodel for mere fleksibel, engagerende og dynamisk undervisning. Vi udvikler sammen med undervisere fra Arts, Aarhus Universitet, formater for bl.a. blended learning, brug af video i og uden for undervisningen, online feedback og meget mere.

Udgangspunktet for brugen af Educational IT i undervisningen er Aarhus Universitets fælles learning management system, Blackboard, som alle undervisningsforløb er tilknyttede. Både Blackboard og andre digitale værktøjer bliver afprøvet og integreret i udviklingsarbejdet alt efter den didaktiske problemstilling. 

I 2021 bliver Blackboard skiftet ud med Brightspace. Det er de samme pædagogiske medarbejdere, som du kender, der kommer til at understøtte overgangen fra Blackboard til Brighstpace.

Universitetspædagogiske kurser

Snart vil du kunne finde hele vores kursusudbud på ced.au.dk/kurser
Kontakt os, hvis du mangler eller er i tvivl om noget.

Kontakt

Universitetsdidaktik

Educational IT

Blackboard/Brightspace