Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktiviteter for Arts

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Mediers primære opgave er at understøtte kvalitetsundervisning på fakultetet Arts, Aarhus Universitet. Det gør vi dels gennem en fast universitetsdidaktisk kursusportefølje for alle trin i underviserkarrieren og gennem et tæt samarbejde med fagmiljøerne i forhold til deres løbende udvikling af såvel uddannelser som enkelte kurser.

 

Den didaktiske udvikling, som vi laver sammen med underviserne i fagmiljøerne på Arts, Aarhus Universitet, sigter både mod udviklingen af uddannelsernes studieordninger, mål og prøveformer, men også mod konkrete tiltag i undervisningen som bl.a. rammesatte studieaktiviteter, vejledning og aktiverende undervisningsformer.

CUDiM er en del af det Universitetspædagogiske Netværk (UPNet) ved Aarhus Universitet samt Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN).

Educational IT i undervisningen på Aarhus Universitet

En vigtig komponent i den didaktiske udvikling på fakultetet er brugen af it i undervisningen - også kaldet Educational IT - som løsningsmodel for mere fleksibel, engagerende og dynamisk undervisning. Vi udvikler sammen med undervisere fra Arts, Aarhus Universitet, formater for bl.a. blended learning, brug af video i og uden for undervisningen, online feedback og meget mere.

Udgangspunktet for brugen af Educational IT i undervisningen er Aarhus Universitets fælles learning management system, Blackboard, som alle undervisningsforløb er tilknyttede. Både Blackboard og andre digitale værktøjer bliver afprøvet og integreret i udviklingsarbejdet alt efter den didaktiske problemstilling. 

Kontakt