Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Blackboard

Blackboard er Aarhus Universitets officielle Learning Management System for undervisere og studerende. CUDiM varetager den pædagogiske udvikling af Blackboard på Arts i tæt dialog med undervisere og studerende og i samarbejde med institutter, studienævn og fagmiljøer.

 

Vi udvikler undervisningen med brug af funktioner og mulighederne i Blackboard i dialog med undervisere og studerende på Arts og i samarbejde med fakultetets institutter, studienævn og fagmiljøer. Centerets arbejdsgruppe undersøger de pædagogiske muligheder på Blackboard og udbyder på den baggrund workshops samt udvikler materialer til kompetenceudvikling af undervisere på Arts.

Introduktions- og temaworkshops

Vi udbyder fast introduktionsworkshops til Blackboard målrettet nye undervisere såvel som erfarne undervisere, der har brug for en genopfriskning. Derudover udbyder vi løbende forskellige temaworkshops, hvor vi går i dybden med et specifikt emne eller værktøj i Blackboard. Det kunne eksempelvis være peer feedback med Peer-grade, portfolioeksamen med Blogfunktion eller facilitering af studerendes diskussioner på Discussion Boards.

Pædagogisk support

Har du og dine kolleger brug for didaktisk sparring i forhold til funktioner i Blackboard eller ønske om hjælp til ændringer af et undervisningsforløb?

Ring eller skriv til os og aftal nærmere: Birthe Aagesen.  

Hvis du har brug for teknisk support til Blackboard, kan du gå til Aarhus Universitets medarbejderportal

 

CUDiM tilbyder support og forskellige samarbejdsformater:

  • Individuel sparring og rådgivning: Er du underviser på Arts, og har du en undervisningsmæssig udfordring, som du ønsker at gå i dybden med, er du velkommen til at kontakte os: Kontakt Birthe Aagesen for nærmere information.
  • Temaworkshops med Blackboard-værktøjer: bl.a. Feedback, Samarbejde eller Portfolio.
  • Oplæg og diskussioner i fagmiljøet: besøg eller deltagelse til en pædagogisk dag eller et afdelingsmøde, hvor vi bidrager med inspirationsoplæg eller diskuterer konkrete temaer eller værktøjer i Blackboard. Tilrettelægges efter jeres behov. Kontakt Birthe Aagesen for nærmere information.

  • Support i forbindelse med semesterstart: fra et par timer til en hel dag - få hjælp til at tilrettelægge undervisningen og opsætningen i Blackboard. Kontakt Birthe Aagesen for nærmere information.