Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Educational IT

Brugen af Educational IT er en væsentlig del af strategien for kvalitetsudvikling af uddannelserne på Arts, Aarhus Universitet. CUDiM udbyder kurser og workshops for undervisere om anvendelsen af digitale medier i undervisningen og laver didaktiske projekter med udgangspunkt i Blackboard, video og andre digitale værktøjer. 

 

Educational IT bliver anvendt i undervisningssituationer til at øge studenteraktiviteter ved at udnytte teknologiens potentialer til at styrke studerendes vidensdeling, samarbejde og produktion samt kommunikationen med hinanden og underviserne. Inddragelsen af online aktiviteter medvirker samtidig til at udnytte den fysiske tilstedeværelse bedre til yderligere dialog, diskussion og dermed bedre rum for læring. 

CUDiM bidrager til udviklingen af kvalitet i undervisningen på Arts-fakultetet via Educational IT. Udover det primære arbejde med learning management systemet Blackboard udvikler vi nye formater for it-understøttet læring og formidling af fagligt stof via online aktiviteter.  Anvendelsen af digitale medier er et centralt element i udviklingsarbejdet.

Vision og strategi for Educational IT på Arts

Aarhus Universitet sætter med Edu-IT-indsatsen fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder udviklingen af nye undervisnings- og læringsformer for at fremme de studerendes faglige læring. CUDiM understøtter Edu-IT-indsatsen på Arts ved at sparre og rådgiver undervisere, som ønsker at gøre brug af nye medieformer og ny teknologi i undervisningen, der er tilpasset hverdagens medievirkelighed, og som samtidigt tiltrækker studerende.

 

Visionen for Educational IT:

  • at styrke og øge de studerendes faglige læring, studiekompetencer og akademiske digital literacy.

  • at understøtte pædagogisk-didaktisk udvikling af nye undervisnings- og læringsformer.

Rådgivning og teknologisk sparring

CUDiM faciliterer og støtter undervisere og studerendes brug af undervisningsteknologier, yder rådgivning og udvikler løsninger, der med udgangspunkt i praksis understøtter læringsforløb. Undervisere og fagmiljøer kan i samarbejde med CUDiM være med til at finde løsninger på problemstillinger i undervisningen og få mulighed for at udvikle forløb, der er gearet til en digital virkelighed.

Vores formater for samarbejde lægger op til, at du selv arbejder med udvikling af dit undervisningsforløb med sparring fra CUDiM’s udviklere. Du får inspiration, pædagogisk rådgivning og teknisk support til at inddrage digitale medier i dit undervisningsforløb i form af fx kommunikationsfora, samarbejdsværktøjer, produktionsværktøjer, sociale netværk og delingstjenester. Du får dermed mulighed for at arbejde med, hvordan anvendelsen af it og digitale medier kan fremme de studerendes læring.

 

CUDiM tilbyder forskellige samarbejdsformater:

  • Udviklingsprojekter rettet mod hele kurser: løbende sparring over et semester med fokus på konkrete digitale værktøjer og pædagogisk implementering af disse i din undervisning. Kontakt for nærmere information
  • Oplæg og diskussioner i fagmiljøet: besøg eller deltagelse til en pædagogisk dag eller afdelingsmøde, hvor vi bidrager med inspirationsoplæg eller diskuterer konkrete digitale værktøjer og den didaktiske brug af disse. Kontakt for nærmere information
  • Individuel sparring og rådgivning: Er du underviser på Arts, og har du en undervisningsmæssig udfordring, som du ønsker at gå i dybden med, er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi i tæt samarbejde med dig analysere problemstillingen og udvikle forskellige bud på didaktiske muligheder med anvendelse af digitale medier. Kontakt for nærmere information