Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser

Centrets centrale opgave er at styrke og støtte fakultetets institutter i den pædagogisk-didaktiske udvikling af uddannelserne med henblik på at sikre kvalitet og fremdrift, samt ikke mindst kompetenceudvikling af underviserne.

 

Vi udbyder en række kurser og workshops henvendt til både nye og erfarne undervisere på Arts med fokus på universitetsdidaktik, Blackboard og Educational IT. Vi udbyder desuden en række obligatoriske og frivillige kurser til ph.d.-studerende på Arts med fokus på universitetsundervisning og akademisk fremstilling. Du finder informationer og tilmelding til de udbudte kurser herunder:

Universitetsdidaktik

Adjunktkursus - Universitetspædagogik for adjunkter og post.docs

Kursus i universitetspædagogik for adjunkter og post.docs (adjunktpædagogikum) udbydes to gange om året. Kurset er obligatorisk på AU og en forudsætning for lektoransættelse. Det overordnede formål med kurset er at bidrage til professionaliseringen af undervisningen gennem øget viden, flere færdigheder, mere refleksion, flere bevidste valg og mere videndeling.

Basismodul i universitetspædagogik: Introduction to Teaching and Learning (InTeL)

Modulet Introduction to Teaching and Learning (InTeL) henvender sig primært til undervisere, som ikke tidligere har deltaget i pædagogiske kurser. Modulet er tilrettelagt som fleksibel, online undervisning, og formålet er at introducere bredt til undervisning og læring, herunder centrale begreber og metoder til at skabe kvalitet i undervisningen såsom alignment, aktiv læring, læringsmål, educational it, eksamen og evaluering.

Doctoral Supervision for Doctoral Supervisors

The obligatory course is offered to all new doctoral supervisors at the Faculty of Arts and is optional for experienced supervisors. It is a process course that takes as its starting point the new doctoral supervisors’ understandings of their role and place in the organization through establishing i.e.: What forms of pedagogy are embedded in different supervisor and student roles? And what practical tools are used to facilitate and cope with troublesome areas?

Pædagogisk grundkursus for instruktorer på Arts

Kurset er henvendt til instruktorer, hvis ansættelse er under Arts, Aarhus Universitet. Formålet med kurset er at give instruktorerne viden om centrale pædagogiske begreber, tilrettelæggelse af undervisning med fokus på bl.a. studenteraktiverende undervisning og udarbejdelse af lektionsplaner

Enhancing students' reading and writing skills

This online workshop is an introduction to enhancing students' academic reading and writing skills - also in blended learning or online courses.

Forbedring af studerendes akademiske læse- og skrivefærdigheder

Denne online workshop introducerer til, hvordan man kan understøtte studerendes færdigheder i at læse og skrive akademiske tekster ved at inddrage fagligt relevante læse- og skriveaktiviteter.     

Blackboard og Educational IT

Blackboard Basis

Et basiskursus i de grundlæggende funktioner for undervisere og administrative medarbejdere på Arts, Aarhus Universitet. Kurset har til formål at skabe overblik over læringssystemet Blackboard og at introducere til udvalgte funktioner.

Research Communication Skills

Workshop - Persuasive conference presentations

Being able to give successful presentations in English at international conferences is vital in academia today. Targeted at all scientific staff at the Faculty of Arts this workshop aims to build participants’ confidence and skills in giving coherent and persuasive conference presentations in English in front of international audiences.

Research writing in English

Targeted at all scientific staff at the Faculty of Arts this course aims to increase awareness of the characteristics of strong research writing in English and to develop participants’ writing and revision skills