Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Online eksamen på Arts

Råd og vejledninger til online eksamen på Arts

På denne side finder du generelle råd og konkrete vejledninger til, hvordan du kan tilrettelægge og afvikle online eksamen. På Arts vil en del eksaminer i år blive omlagt og kommer således til at blive gennemført online. Der er nogle generelle opmærksomhedspunkter, du som underviser bør have for øje, når eksamen lægges om til online. 

  • Vær opmærksom på de faglige mål
    Eksamensform, -spørgsmål og -vurdering skal altid tage udgangspunkt i de faglige mål, som står i studieordningen for faget.
  • Afprøv teknikken og hold generalprøver
    Online eksamination er uvant for både underviser og studerende, og derfor er det en fordel, at alle har testet eksamenssituationen af i praksis.
  • Husk tydelig rammesætning
    Vær tydelig i kommunikationen til de studerende, hvad gælder både indhold og proces i forbindelse med eksamen. Hellere for mange end for få detaljer.

Herudover vil den konkrete alternative eksamensform give anledning til bestemte overvejelser og opmærksomhedspunkter. Besøg siderne herunder for at finde specifikke vejledninger til den eksamensform, du skal afholde. 

OBS: Vær opmærksom på, at vejledninger løbende holdes opdateret ift. administrative og tekniske løsninger. Husk derfor altid at bruge linket - også til PDF'er.

Kontakt

Har du spørgsmål om tilrettelæggelse af online eksamen både af didaktisk og teknisk karakter, er du velkommen til at kontakte os på mail eduitcudim@tdm.au.dk