Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mundtlig eksamen online

Den mundtlige prøve online er et én til én alternativ til den fysiske mundtlige eksamen. Den mundtlige prøve afholdes via videokonferencesystemet Zoom, der giver mulighed for, at den studerende kan holde oplæg, at der kan indlægges forberedelse i et separat rum, og at der kan voteres, mens den studerende er midlertidigt sendt ud af rummet. 

Da online eksamination er uvant for hovedparten af studerende og undervisere er det i år en særligt god idé at sikre, at de studerende er fortrolige med såvel den online platform Zoom som det online eksamensformat, og at de forudgående online undervisningsaktiviteter giver de studerende mulighed for at praktisere og øve netop det, de bliver udprøvet i til online eksamen.

På denne side finder du en gennemgang af den mundtlige online eksamens forskellige faser med råd og anbefalingerne til, hvordan du på bedste vis fører dine studerende igennem eksamen. 

Rent praktisk skal du være opmærksom på, at du som underviser selv skal oprette eksamensrummet i Zoom, da du er nødt til selv at have rettighederne til rummet. UVAEKA vil som normalt sørge for at lave eksamensplanen og distribuere oplysninger om tid og sted (zoom-link) til studerende og censorer (interne og eksterne). 

OBS: Vær opmærksom på, at vejledninger løbende holdes opdateret ift. administrative og tekniske løsninger. Husk derfor altid at bruge linket - også til PDF'er.

Før eksamen

Processen kort

 • Eksaminator forbereder Zoom-rum via “Schedule Meeting”i Blackboard eller via aarhusuniversity.zoom.us - ét rum per eksamensdato. Husk at oprette et evt. ekstra Zoom-rum, hvis I har lodtrækning på en anden dato.
 • Link sendes til dit fagnære UVAEKA-team, som distribuerer via Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/ (her har censor og studerende adgang til linket).
 • Lav gerne en test med de studerende, hvor de prøver processen af. Kan kombineres med spørgetime om fx formalia

Trin for trin

Kom i gang med Zoom
Når eksamensformatet er fastlagt, er det en god idé så vidt muligt at have en dialog med den/de studerende og censor om det, således alle har en vis fælles forståelse af det nye format.
Både underviser, studerende og censor skal sørge for at have programmet Zoom installeret på deres computere og for, at det er opdateret til den seneste version.    

Har du ikke brugt Zoom før, skal du således starte med at downloade programmet via https://aarhusuniversity.zoom.us/download og logge ind på https://aarhusuniversity.zoom.us/ med dine AU-oplysninger. Følg evt. denne vejledning:

Du kan overveje at dele nedenstående vejledninger med censor og studerende

Du er nu klar til at oprette møder/eksamensrum i Zoom.
Opret dit møde via "Schedule meeting" enten ved at logge ind på https://aarhusuniversity.zoom.us/ og trykke på ”Meetings” eller via Zoom i dit Blackboard-kursus. Er sidstnævnte muligt, anbefales det af sikkerhedsmæssige årsager.  

Når du som eksaminator opretter eksamensrummet i Zoom, får du rollen Host og har derfor alene kontrol over alle systemets funktioner, herunder Participants, der giver dig overblikket over deltagerne i Zoom-rummet og de deltagere, der opholder sig i Waiting Room.

Hent vejledninger til at oprette møder

Test med censor og studerende
Hvis I er flere eksaminatorer/censorer om at afholde den samme eksamen, er det en god idé at planlægge et online møde inden eksamen, hvor I ganske uformelt kan tale eksamen igennem og prøve teknikken af.

Det anbefales også at tilbyde de studerende en test af eksamensformen og online-rummet med bl.a. Waiting Room-funktionen, så det genkendeligt i eksamenssituationen. Dette kan kombineres med en snak om formalia og eksamen generelt. Del desuden gerne Zoom-vejledning til studerende samt gode råd fra Studypedia til online mundtlig eksamen med de studerende.

Under eksamen

Processen kort

 • Eksaminator og censor logger på via linket i Digital Eksamen. 
 • Den/de studerende bruger samme link og logger ind til Waiting Room.
 • Eksaminator henter censor og efterfølgende den studerende ind fra Waiting Room til den tid, der fremgår af eksamensoversigten.
 • Der trækkes evt. en opgave via lodtrækning - læs om lodtrækning i foldud-kassen "Lodtrækning og forberedelse"
 • Fælles information de første 5 minutter.
 • Den mundtlige eksamen finder sted – husk at overholde den officielle tid.
 • Votering og afslutning

Trin for trin

Eksaminator og censor bør logge på min. 10 minutter før den første studerende for at forberede sig. Du skal som eksaminator være Host. Det er du automatisk, når det er dig, som har oprettet rummet.

Gå til https://eksamen.au.dk/, og log på som bedømmer via WAYF. Find den pågældende eksamen og linket til din eksamen, som censor og de studerende også har adgang til. Vælg linket. 

OBS: Er det en test før eksamen, opretter du blot et test-link og deler det udenom Digital Eksamen.

Når linket åbner, bliver du anmodet om at åbne programmet Zoom, hvorefter Zoom-rummet åbner op. 

Når den/de studerende eller censor forsøger at få adgang til møderummet, bliver de placeret i venterummet Waiting Room, hvor de har mulighed for at teste deres lyd og mikrofon.

Klik på Admit for at lukke dem ind i møderummet. 

Nu er den/de studerende lukket ind i møderummet, og den/de studerende skal slå mikrofon og webkamera til for at teste, om det virker.

OBS: Hvis forbindelsen ikke virker inden for 5 minutter, skal I afbryde eksaminationen og tilbyde én af de ekstra tidspunkter i jeres eksamensprogram i slutningen af dagen.

Eksamen kan begynde, og den/de studerende kan klikke på Share for at dele en præsentation, et dokument eller lignende, hvis det er nødvendigt. 

Visningen af deltagerne kan justeres i øverste højre hjørne og kan enten være Gallery View (som vist her, hvor alle er lige store billeder) eller Speaker View (hvor taleren optager mest plads). 

Du har som eksaminator (og Host) desuden mulighed for at bryde ind og fx lukke for visningen af slides og kan også vælge at sætte den studerende i fokus ved at trykke Pin på dennes billede.

Der bør være afsat 10 min. mere pr. studerende/gruppe end selve eksaminationstiden. Det er vigtigt, at der kun eksamineres i selve eksaminationstiden. 

Ved pause: Sluk kamera og mikrofon, men forbliv online i rummet under pausen. Brug udelukkende End Meeting-funktionen, når alle eksamener er færdige.

Votering og afslutning af eksamen

Processen kort 

 • Votering er normalt inkluderet i eksaminationstiden.
 • Placér den studerende i Waiting Room, inden du og censor påbegynder voteringen.
 • Hent den studerende tilbage fra Waiting Room, når karakteren skal gives. 
 • Når karakteren er afgivet, skal den studerende trykke Leave Meeting og forlade eksamenslokalet.
 • Du kan som eksaminator nu hente den næste studerende ind fra Waiting Room.

Trin for trin

Når det er tid til at votere, skal du som Host placere den/de studerende i venteværelset igen:

 1. Klik Manage Participants
 2. Klik på More ud for deltageren
 3. Vælg Put in Waiting Room 

Du kan som Host se en oversigt over, hvem der har logget sig på og befinder sig i Waiting Room under Participants

Efter voteringen henter du den/de studerende ind igen, ligesom du gjorde til at begynde med. I kan nu afslutte eksaminationen med karaktergivning og feedback mm. Herefter skal den studerende trykke Leave Meeting.

Tilføjelse: Lodtrækning og forberedelse

Processen kort 

 • Eksaminator, censor og studerende logger på som ellers. Husk at hente ind fra Waiting Room.
 • Fælles information de første 5 minutter.
 • Lodtrækning: den studerende vælger et tal og eksaminator sender opgaven.
 • Forberedelse: eksaminator placerer den studerende i Waiting Room
 • Ved endt forberedelse henter eksaminator den studerende ind fra Waiting Room, og den mundtlige eksamen finder sted – husk at overholde den officielle tid.
 • Votering og afslutning af eksamen er som ellers.

Trin for trin

Forberedelse af eksamensspørgsmål til lodtrækning

Ved trækning af eksamensspørgsmål kan du med fordel forberede et pdf-dokument med en neutral forside med alle eksamensspørgsmålene samlet - fx ét spørgsmål på hver side - som man kan søge i. Du kan evt. lave forskellige versioner af dette dokument, så I kan skifte rækkefølgen på eksamensspørgsmålene, fx på halvvejen. Derudover bør du også opdele spørgsmålene i enkeltdokumenter, som kan sendes til den studerende, når de trækker det specifikke spørgsmål. 

Du kan afprøve lodtrækningsprocessen med de studerende. Det sikrer, at du som underviser har processen inde under huden, og at der bliver skabt tryghed og genkendelighed hos de studerende.

Et eksempel på et spørgsmål, der stilles til den første mundtlige eksamen på Religionsvidenskab i faget Religionshistorie. 

Spørgsmålet er formuleret meget bredt, så det passer til alle de tekster, der bliver anvendt:

En religionshistorisk analyse af vedlagte tekst. Analysen skal indeholde en redegørelse for tekstens vigtigste temaer, en indplacering af teksten i dens religionshistoriske kontekst og en perspektivering til andre religioner. Besvarelsen kan desuden inddrage religionsvidenskabelig teori.

Lodtrækning og forberedelse med Zoom

Eksaminator, censor og den studerende tilgår rummet som ellers (se "Før eksamen" og "Under eksamen").

Den studerende orienteres om processen, og I tester lyd og video. Den studerende vælger et tal, og du finder som eksaminator opgaven frem via skærmdeling.

Underviseren vælger Gå til side-funktionen i fx Billedfremviser i det delte pdf-dokument. I Acrobat Reader ses sidetallet i den overliggende bjælke, hvor man kan søge den enkelte side frem.

Underviseren indtaster det valgte nummer i det delte pdf-dokument og finder opgaven frem på skærmen.

Alternativt foregår lodtrækning ved at man som underviser håndholder eksamensspørgsmålene ved at pege kameraet mod sit skrivebord.

Opgaven deles med den studerende via chatten. Husk at sende som privat besked ved at vælge den pågældende studerende efter “To:”. Vælg File, og find filen med eksamensspørgsmålet, som du så sender til den studerende. Du kan også sende via mail eller Blackboard.

Flyt den studerende tilbage i Waiting Room, indtil forberedelsestiden er gået. Herefter forløber eksamination og votering som ellers.

Hent også hele vejledningen som PDF 

Brug altid linket påny, da der kan forekomme ændringer.

Kontakt

Har du brug for individuel sparring er du velkommen til at kontakte os på mail: eduitcudim@tdm.au.dk

Denne vejledning gælder følgende alternative prøveformer

 • Mundtlig eksamen med forberedelse
 • Mundtlig eksamen uden forberedelse
 • Mundtligt forsvar (fx. Fri hjemmeopgave/speciale mm.)
 • Synkron mundtlig – gruppe
 • Portfolio + synkron mundtlig
 • Synopsis + synkron mundtlig