Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Didaktisk udvikling af uddannelser på Arts

CUDiM udvikler kvalitetsuddannelser i tæt samarbejde med fagmiljøerne på Arts, Aarhus Universitet. Vi er med i udviklingen af hele uddannelser med målbeskrivelser, tilrettelæggelse af curriculum og studieordninger sammen med undervisere, afdelingsledere og studieledere med forbindelse til resten af universitetet.

    

Vores centrale opgave er at styrke og støtte fakultetet Arts på Aarhus Universitet i den pædagogisk-didaktiske udvikling af uddannelserne med henblik på at sikre kvalitet og fremdrift. Vores arbejde er baseret på et samarbejder med prodekanen for uddannelse på baggrund af bl.a. Arts’ uddannelseseftersyn og de uddannelsesstrategiske initiativer, som initieres fra fakultetsledelsen.

Vi understøtter udviklingen af uddannelserne på Arts konkret gennem udformningen af nye studieordninger, herunder hvilke prøveformer og målbeskrivelser, der er meningsfulde i forhold til undervisere, studerende og lederes visioner, målsætninger og behov til den konkrete uddannelse.

      

Eksempler på uddannelsesudvikling:

  • Udviklingen af uddannelsens og fagets målbeskrivelser
  • Valget af hensigtsmæssige prøveformer
  • Sikring af alignment i curriculum

Udvikling i dialog med uddannelsesmiljøerne

Vi arbejder sammen med uddannelsesmiljøerne omkring, hvordan fagenes curriculum - uddannelsens samlede mål og indhold - er opbygget. Det sker ud fra forskellige curriculum-principper, som defineres af uddannelsesmiljøerne inden for de aktuelle uddannelsespolitiske rammer.

Vi rådgiver og giver faglige input til udviklingen af uddannelsernes struktur, sammenhænge og progression. Vores rådgivning tager afsæt i analyser af uddannelsernes beskaffenhed, undervisernes behov og problemstillinger og ikke mindst i den nyeste forskning på området. Vi lytter til fagets repræsentanter, faciliterer en samtale og giver i processen bud på hvilke meningsgivende tiltag, der er muligheder for på området.

Mange formater for samarbejde

Udviklingsarbejdet opstår primært på baggrund af henvendelser fra afdelingsledere eller udvalg om revisioner af studieordninger eller målbeskrivelser til en uddannelse.

CUDiM laver udvikling og samarbejder på mange måder med uddannelsesmiljøerne. Vi deltager bl.a. i fagets pædagogiske dage, hvor undervisere, udviklere og ledere arbejder med studiets målbeskrivelser og prøveformer, dels for at skabe overensstemmelse med gældende regler og rammer, dels for at optimere de enkelte fag i forhold til de studerendes læreprocesser og retssikkerhed i eksamenssituationerne. Arbejdet er altid løsningsorienteret og handler om at skabe et holdbart output, som kan finde praktisk anvendelse med det samme

CUDiM tilbyder forskellige samarbejdsformater:

  • Udviklingsprojekter rettet mod hele kurser: løbende sparring over fx et semester med fokus på pædagogiske problemstillinger, redesign eller nye tiltag i undervisningen. Kontakt for nærmere information
  • Oplæg og diskussioner i fagmiljøet: besøg eller deltagelse ved en pædagogisk dag eller afdelingsmøde, hvor vi bidrager med inspirationsoplæg eller diskuterer redesign af studieordninger. Kontakt for nærmere information
  • Individuel sparring og rådgivning: det er altid muligt at kontakte os for en drøftelse af uddannelsens opbygning og indhold. Kontakt for nærmere information