Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning i læring og teknologi

Vi har et bredt fokus på uddannelsesforskning både med og uden inddragelse af teknologi og digitale medier. Vores tilgang til uddannelsesforskningen er interdisciplinær, og vi arbejder med både didaktik og pædagogik, læringsteori, medieteori samt designteori og -metode.

 

En betydelig del af centerets forskning er kendetegnet ved en tæt kobling mellem teori og praksis. Derfor bedriver vi mange empiriske forskningsprojekter med udgangspunkt i konkrete undervisningspraksisser, hvor forskere og undervisere går sammen om at udforske en faglig problemstilling. 

Centeret og det videnskabelige personale deltager i en række forskningsprojekter med forskellige samarbejdspartnere både fra universitetet, fra uddannelsessektoren i Danmark og internationalt.

Forskningsprofil

Centerets forskningsprofil er primært almendidaktisk og tager udgangspunkt i et fælles forskningsprogram. Dog er vores profil tematisk afgrænset gennem formuleringen af specifikke forskningsområder, der samtidig er udgangspunktet for centerets fire forskningsenheder:

  • Universitetspædagogik

  • Uddannelsesdesign og læringsteknologi

  • Gymnasiepædagogik

  • Entreprenørskabsdidaktik.