Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Centre for Higher Education Futures

Centre for Higher Education Futures (CHEF) er et center ved Aarhus Universitet, som har fokus på forskning i videregående uddannelse, fremtidens universiteter og relaterede politiske spørgsmål både i Danmark og internationalt. CUDiM har været med til at forme centret, der udspringer af et samarbejde med DPU, Aarhus Universitet. 

Motivation

CHEF er et internationalt forskningscenter inden for den uddannelsesforskning, der fokuserer særligt på de videregående uddannelser og hele det universitetspædagogiske område. CUDiMs rolle er at løfte denne opgave for sammen med DPU at være med til at sætte dagsordenen i den nationale og internationale debat på dette område. Ansatte på CUDiM bidrager i dette arbejde med deres forskning, netværk og projekter. 

Formål

Centre for Higher Education Futures sigter efter at:

  • forske i international transformering af universiteters og videregående uddannelsers bemyndigelse og organisering.

  • bidrage til at skabe et internationalt forbundet og forskningsinformeret rum for studerende, fakulteter, universitetsadministratorer, universitetsledere samt det politiske samfund inden for videregående uddannelser, hvor der er plads til metaanalyse og refleksiv tænkning omkring videregående uddannelse.

  • fungere som en arena for både national og international forskning og eksperimenteren med nye modeller for videregående uddannelse og dens institutionelle form.

Medlemmer

Medlemmerne kommer fra forskellige baggrunde, bl.a. digital design, pædagogisk antropologi, pædagogisk sociologi, idéhistorie, kulturstudier, filosofi, medievidenskab, informationsvidenskab, pædagogik og didaktik, og sprogstudier. I det nedenstående kan du se, hvilke ansatte fra CUDiM der lige nu indgår som kernemedlemmer af CHEF.

Kontakt

Susan Wright, DPU, er leder af centret, og Søren Smedegaard Bengtsen, CUDiM, fungerer som viceleder. 

Susan Wright

Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Søren Smedegaard Bengtsen

Lektor Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier