Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Uddannelsesforskning - Læring og Medier

Formålet med forskningsprogrammet er at udforske livslang læring og uddannelse for alle i grænselandet mellem det institutionelle og det ikke-institutionelle.

 

Forskningsprogrammet udforsker kritisk de muligheder og udfordringer, der ligger i at “åbne” uddannelse. Med “åbne” forstår vi både at skabe fri adgang til uddannelse for alle, og vi tolker begrebet som en metafor for at åbne og gentænke begrebet om uddannelse. Derfor genbesøger forskningsprogrammet grundlæggende formål med uddannelsesinstitutioner og forsker i mulighederne i at etablere nye uddannelsesformater, der bryder med traditionelle grænser som institutionel og ikke-institutionel.

Baggrund

Forskningsprogrammet har et særligt perspektiv om digitale teknologiers indflydelse på uddannelse. Selvom digitale infrastrukturer bringer nye muligheder inden for uddannelse, er teknologiernes indflydelse på uddannelsesinstitutioner begrænset. Måden vi tænker uddannelse bliver imidlertid udfordret af anvendelsen af digitale teknologier i andre sammenhænge.

Individer deltager i online fællesskaber og netværk og tilgår information uden for institutionelle rammer. På den ene side udfordres institutioners “monopol” på uddannelse, men på den anden side får institutioner mulighed for at åbne deres uddannelsesaktiviteter og nå ud til nye grupper af lærende uden for rammerne af kurser og klasselokaler. Et centralt perspektiv for forskningsprogrammet er at at forske i dette ændrede uddannelseslandskab.

Centrale forskningsspørgsmål

  • Hvordan udvikles uddannelsesinstitutioner med henblik på uddannelse for alle?

  • Hvordan styrkes selvstændige lærende i at navigere i digitale infrastrukturer og udnytte teknologier til livslang læring?

  • Hvordan designes læringsteknologier og -miljøer, der muliggør uddannelse for alle?

En interdisciplinær tilgang til uddannelsesforskning

Forskningsprogrammet udforsker det ændrede uddannelseslandskab ud fra en interdisciplinær tilgang, der integrerer uddannelsesteori, designteori og teknologi- og medieforskning.             

Det indebærer en kobling af forskningsfelter inden for didaktik, læringsteori, designteori- og metode, teknologi, informations- og medievidenskab.

Forskningsprogramleder

Deltagere