Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekter

Forsknings- og udviklingsprojekter på CUDiM

På Center for Underviservisningsudvikling og Digitale Medier engagerer vi os i både større og mindre forsknings- og udviklingsprojekter med en bred vifte af samarbejdspartnere. Fælles for projekterne er et fokus på uddannelse, undervisning - ofte med inddragelse af teknologi og digitale medier. Mange af vores forsknings- og udviklingsprojekter er empirisk funderet og har en tæt kobling mellem teori og praksis. Se oversigt over eller søg blandt alle vores projekter her.

Vi deltager i større internationale forskningsprojekter støttet af  bl.a. Erasmus+ programmet og udviklingsprojekter støttet af bl.a. Børne og Undervisningsministeriet.

Aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter

ASSiST

Projektet Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen (ASSiST) har til formål at gøre den lille skole større ved at åbne op for globalt samarbejde og dermed understøtte en bredere kompetencedækning.

ColMOOC

The project aims at integrating Conversational Agents and Learning Analytics in MOOCs to reinforce European leadership by forming recommendations and policy guidelines.

DiDaK

Projektet Digital Dannelse og Kompetenceudvikling (DiDaK) er igangsat af Styrelsen for IT og Læring (STIL) og arbejder med at udbrede digitale kompetencer og digital dannelse i gymnasieskolen.

EMBED

The project European Maturity Model for Blended Education (EMBED) aims at developing a conceptual framework and a European maturity model on blended education. 

EQUiiP

The project will build modules for the use of educational developers and teacher trainers working with university teaching staff in internationalized programmes.

FPL

Projektet Faglig Pædagogisk Ledelse (FPL) er et pædagogisk ledelsesudviklingsprojekt igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I&ETE

The project Innovative and Emerging Technologies in Education (I&ETE) explores how different learning affordances offered by new technologies can be meaningfully integrated into an educational context.

KLEO

Projektet Klasseledelse og Erfaringsopsamling sætter fokus på brug og spredning af QTI samt ledelsesmæssig forankring af skoleudviklingsprojekter på ungdomsuddannelser.

MOOCs: Online Education

Projektet udvikler og eksperimenterer med Online Education i en dansk universitetskontekst med fokus på online aktiviteter i traditionelle campusbaserede uddannelser og på udvikling af rene online uddannelsesforløb (MOOCs).

Play and Learn DigiMedia

The aim of the project is to create playful learning experiences by enhancing the use of digital learning materials and digital media in adult education. 

SEEDS

The project Social Entrepreneurship Empowering Development in Preschools (SEEDS) addresses the need to provide European preschools with innovative teaching methods and tools. 

Aktuelle ph.d.-projekter

Teachers’ learning designs as catalysts for rethinking and rebuilding learning materials 

This PhD project examines the options of making teachers design learning materials, which reflect the actual teaching and learning practice.    

A Culture of Dialogue: Fostering dialogic literacy through educational design in a Danish upper secondary school

This PhD project focuses on the dialogue that takes place in one class at a Danish technical upper secondary school (Danish: Teknisk gymnasium). The objective of the project is to better understand and foster dialogic literacy as a key competence for learning, knowledge building and constructive participation in a democratic society.

Selvreguleret læring i det personlige læringsmiljø

Projektet fokuserer på studerendes anvendelse af digitale medier som en del af deres personlige læringsmiljø, og hvordan de gennem selvregulering kan tage kontrol over egen læring.

Student voice as catalysts for rethinking and enhance teaching in high school

This PhD project explores the importance of Student voice in creating a motivating and engaging learning environment and thus contributes to the development of teacher competencies in relation to classroom management.

Experiencing Higher Education: Exploring the Dark Side of Being a Student

The aim of the PhD project is to explore the ways in which students in higher education do not meet the characteristics of the ideal student, focusing on experiences such as disengagement, misunderstanding, resignation, indifference or boredom.

Karrierelæring og karrieretilpasning i gymnasiets læreplaner

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvordan karrierelæring og karrieretilpasning kommer til udtryk på tværs at det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau.