Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ASSiST - Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen

Formål

Forskningsprojektet Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen (ASSIST) har til formål at gøre den lille skole større, ved blandt andet at mindre skoler i yderområder fleksibelt kan inddrage undervisere med linjefag samt at åbne skolen op for et globalt samarbejde og dermed understøtte en bredere kompetencedækning.

Omdrejningspunktet for forskningsprojektet er såkaldt assisteret fjernundervisning, hvilket betyder at der altid vil være en lærer eller pædagog til stede sammen med eleverne samtidig med at en anden lærer eller ressourceperson underviser virtuelt i små sekvenser i løbet af undervisningen.

Baggrund

Forskningsprojektet ASSIST bygger på en forundersøgelse fra Styrelsen for It og Læring og Teknologisk Institut, hvor der er kortlagt eksisterende erfaringer, potentialer og udfordringer med assisteret fjernundervisning.

Forskningsprojektet er opstået som led i regeringens vækststrategi, hvor der ønskes at understøtte undervisning på tværs af skoler uden at fysisk afstand er en hindring. Aftalen om vækst og udvikling i hele Danmark fra d. 9. februar 2016 lyder:

”Der er visse steder i landet, hvor det kan være svært at tiltrække lærere med de rette uddannelseskompetencer. Fjernundervisning kan være med til at styrke kvaliteten på skoler i yderområder, hvor det ikke kan lade sig gøre at rekruttere uddannede lærere i alle fag.”

Delprojekter

ASSIST-forskningsprojektet er bygget op omkring konkrete forsøg på forskellige folkeskoler, der arbejder med assisteret fjernundervisning på den ene eller anden måde.

I forskningsprojektet indgår konkret fem forskellige delprojekter i fire forskellige kommuner, som benytter assisteret fjernundervisning på hver deres måde og ud fra hver deres præmisser. ​Nogle af delprojekterne arbejder med at sikre kompetencedækning i yderområder, hvor andre arbejder på at åbne skolen op, enten til et globalt netværk eller ved inddragelse af lokalsamfundet i undervisningssituationer.

Læs mere om de enkelte projekter på forskningsprojektets blog.