Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-projekt: Karrierelæring og karrieretilpasning i gymnasiets læreplaner

Formål

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvordan karrierelæring og karrieretilpasning kommer til udtryk på tværs at det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau.

Hvordan navigerer de forskellige aktører i gymnasieskolen i og fortolker det paradoks, det er, at skulle 'lære karriere' i et foranderligt samfund, hvor tilpasningsevne og livslang læring er nøglekompetencer? Hvordan ’gøres’ karrierelæring med ovenstående in mente ude i gymnasieskolen, dvs. hvordan får karrierelæring didaktisk udtryk i forskellige fag?

Bidrag

Projektets resultater vil danne basis for en udvidet forståelse af, hvordan karrierelæring får sit didaktiske udtryk i gymnasiet, hvilke potentialer og udfordringer, der ligger i at have karrierelæring som læringsmål i et foranderligt samfund, og hvordan dette abstrakte (ud)dannelsesideal kan transformeres til reel undervisning. Et øget fokus på netop dette, vil kunne styrke både lærernes og elevernes oplevelser og refleksioner over undervisning i karrierelæring.

Periode

December 2017 -> november 2020