Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Online education

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og eksperimentere med online education i en dansk universitetskontekst. Projektet har både fokus på online aktiviteter i traditionelle campus-baserede uddannelser og på udvikling af rene online uddannelsesforløb.

Projektet anlægger primært et pædagogisk og didaktisk perspektiv på online uddannelse, og dermed er fokus på at udvikle online undervisningsformer, der udnytter de unikke muligheder i digitale teknologier. Som led i projektet indgår udforskning af og eksperimenter med forskellige digitale teknologier til understøttelse af online læringsaktiviteter.

Projektet er forskningsbaseret og tæt koblet til eksisterende forskningsaktiviteter. Det indebærer, at projektet tager afsæt i den internationale forskning på området og samtidig bidrager med erfaringer og empirisk materiale til den igangværende forskning.

Baggrund

Hvor online education tidligere primært har været associeret med fjernundervisning, har interessen for online aktiviteter i stigende grad bredt sig til traditionelle campus-baserede universiteter. Denne udvikling indebærer en omstilling fra face-to-face til (delvist) online uddannelsesaktiviteter, hvilket udfordrer universiteterne både pædagogisk og organisatorisk.

Et centralt perspektiv i online uddannelse er at tilbyde alternative uddannelsesformer til nye målgrupper. Dette knytter an til begrebet om open education, der inden for de seneste 10-15 år er blevet et centralt fokusområde for den internationale forskning i online education. Internationalt har det især givet sig til udtryk i udviklingen af Open Education Resources og senest Massive Open Online Courses (MOOCs). I europæisk sammenhæng etablerede EU i 2013 programmet Opening up Education, der har til hensigt at støtte projekter inden for videregående uddannelser.

Udviklingsprojektet kobler sig på denne internationale bevægelse inden for open and online education.

Samtidig inddrages erfaringer fra følgende EU-projekter, som Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier deltager i: