Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OOCs på Arts

  • Open Online Courses
  • Læs mere her

OOCs på Arts

  • Open Online Courses
  • Læs mere her

Generelt om Open Online Courses på Arts

Open Online Courses (OOCs) er korte kurser, der er åbne for alle interesserede, gratis at deltage i og 100% onlinebaserede. Med kurserne ønsker vi at tilbyde undervisning på et højt niveau og samtidig skabe samspil mellem deltagere med forskellige baggrunde og erfaringer.

Vi har valgt at fjerne M’et fra betegnelsen MOOCs (Massive Open Online Courses), ikke for at begrænse deltagerantallet, men for at pointere, at målet med kurserne ikke er mange deltagere. Ambitionen med OOCs på Arts er derimod på den ene side at skabe opmærksomhed om uddannelsers faglighed og arbejdsformer. På den anden side er ambitionen at anvende de åbne forløb til forskningsformidling og til at etablere interaktion med omverdenen. Samtidig ser vi åbenheden og interaktionen med omverdenen som en udvikling af det eksisterende ECTS-fag, idet målet er, at det åbne forløb kan bidrage til at engagere de indskrevne studerende i diskussioner med eksterne partnere og interessenter.

De åbne forløb er udviklet i direkte tilknytning til eksisterende ECTS-belagte fag. Idéen er at koble eksterne deltagere direkte på aktiviteterne i fag på Aarhus Universitet. Dermed giver de åbne kurser et indblik i den specifikke faglighed, og deltagerne følger kurset sammen med indskrevne studerende på Aarhus Universitet.

Alle aktiviteter og materialer i forløbene er så vidt muligt åbne og frit tilgængelige også for interesserede, der ikke har tilmeldt sig kurserne.

Kurserne er udviklet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier i samarbejde med fagmiljøerne på Arts.