Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om CUDiM

 

Vi arbejder for at skabe værdifulde læringssituationer for undervisere og studerende på Arts.

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er et pædagogisk udviklings- og forskningscenter på Faculty of Arts på Aarhus Universitet. Vi arbejder tæt på praksis med at udvikle undervisning sammen med underviserne på fakultetet, og vi indgår i samarbejder med nationale og internationale forskningsmiljøer.

Vores kerneopgave handler om at bidrage til bedre undervisning på universitetet med et fokus på didaktik og pædagogik og med et særligt blik på anvendelsen af digitale medier, når det giver mening i forhold til de studerendes læring. Det gør vi i samarbejde med underviserne ude på fagene, og vi gør en dyd ud af skabe mening og sammenhæng i den enkelte undervisers kontekst. Vi stræber efter at opbygge viden og dele erfaringer om didaktik, god undervisningspraksis sammen med undervisningsmiljøerne og anvendelsen af digitale medier.

Praksis og forskning går hånd i hånd

Udvikling af og forskning i uddannelse hænger tæt sammen. Det er vi overbeviste om. Og derfor kan vi kun løfte vores kerneopgave ved at sætte fagligheden højt. Det gør vi på mange forskellige måder, både når vi engagerer os i internationale forskningsprojekter, og når vi samarbejder med forskellige aktører i den danske uddannelsessektor. Vores forskning er det vidensgrundlag vi står på, når vi eksperimenterer, leger og udfordrer vante undervisningsformer.

Når vi sætter fagligheden i højsædet, er det samtidig med en tro på, at fagligheden kun er meningsfuld, hvis den er informeret af praksis. Vores tilgang til vores arbejde er derfor kendetegnet ved en grundlæggende nysgerrighed på at forstå den kontekst, som underviserne står i, ved et mod til at afprøve nye former og metoder i forskellige undervisningssituationer, og ved en vilje til at handle - også selvom det kræver mere end ét forsøg.

Baggrund og organisering

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) er en del af Aarhus Universitet og er organisatorisk placeret under dekanen på Faculty of Arts. Centeret beskæftiger cirka 35 medarbejdere, der foruden ledelsen og sekretariatet er organiseret overordnet i to primære indsatsområder med fokus på henholdsvis didaktik og læringsteknologi. 

CUDiM blev oprettet i 2011 og er ét af i alt fire pædagogiske centre på Aarhus Universitet. Centeret er central aktør i den pædagogisk-didaktiske udvikling af fakultetets uddannelser og har dermed også til opgave at bidrage til øget kvalitet i uddannelser og undervisning med forskningsbaseret viden og støtte i tæt samarbejde med fagmiljøerne på Arts.

Centerets skal særligt bidrage til forskning og videnudveksling inden for

  • de videregående uddannelser og gymnasieuddannelsernes pædagogik og didaktik
  • udvikling af uddannelser og undervisning i relation til disse uddannelser
  • anvendelse af digitale medier til at understøtte læring gennem hele uddannelsessystemet og i uformelle kontekster
  • opbygning af uddannelseskompetence for universitetsstuderende

Forskningsmæssigt er centrets profil almendidaktisk, men tydeligt tematisk afgrænset gennem formulering af strategiske satsningsområder som fx

  • kvalitet i universitetsuddannelse
  • anvendelse af digitale medier i undervisningen i folkeskole, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser
  • faglig vejledning
  • opbygning af uddannelseskompetence
  • entreprenøriel didaktik.

 

Ledelse

Vicecenterleder, koordinator - didaktik

Koordinator - eksterne aktiviteter

Koordinator - Educational IT

Forskningsprogramleder

Teamkoordinator

Kontakt

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier


Tlf.: 871 61951

Mail: bjonshoj@tdm.au.dk

Find vej

Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, 6. sal, 8000 Aarhus C

Centerets officielle adresse. En stor del af de ansatte har til huse her, herunder centerledelsen og sekretariatet.

Tuborgvej 164, Campus Emdrup, bygning C (C016) 2400 København

Centerets afdeling i København.

Nyttige links:

Se hvor du må parkere i Nobelparken

Læs mere om parkering på AU

Se bygningskort  

Hent appen AU Find

Strategi 2014-2020