Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU Summer University: Lær at løse globale problemer bæredygtigt

På AU’s tilbud Summer University har du mulighed for at tage et fag i ‘Sustainable Entrepreneurship’ og arbejde innovativt og entreprenørielt med globale problemstillinger.

24.03.2020 | Emma Nørgaard Jacobsen

Faget ‘Sustainable Entrepreneurship’ udbydes igen i år på Summer University på Aarhus Universitet. Her kan du sammen med studerende fra hele verden arbejde med virkelige, globale problemstillinger og forsøge at løse dem gennem bæredygtige tiltag.

AU Summer University er et gratis læringstilbud, der tilbyder fag til danske og internationale studerende i sommerperioden. Fagene tilbydes på henholdsvis bachelor- og kandidatniveau og inden for alle fire fakulteter. Her kan du som studerende blive klogere på netop det, der interesserer dig samtidig med, at det giver dig mulighed for at indhente ECTS-point i en række relevante fag. Hvis du for eksempel som følge af et afbrudt udlandsophold mangler ECTS-point, er Summer University en oplagt mulighed.

“Det overordnede formål med faget ‘Sustainable Entrepreneurship’ er, at de studerende lærer at udvikle bæredygtige løsninger på komplekse problemstillinger under forhold, der på forskellig vis er lidt mere uvisse end sædvanligt,” fortæller Helle Meibom Færgemann fra CUDiM, der er en af de ansvarlige bag faget.  

Hun uddyber, at der med uvisse forhold menes, at deltagerne på faget vil komme til at arbejde tæt sammen med mennesker med mange forskellige baggrunde, både fagligt og kulturelt. Samtidig trænes de studerende i at arbejde under tidspres, da faget kun varer knap en måned.

Entreprenøriel undervisning

I faget ‘Sustainable Entrepreneurship’ arbejder man entreprenørielt og gennem flere forskellige undervisningsmetoder, og man kan som deltager derfor forvente et afbræk fra den klassiske universitetsundervisning.

“Undervisningen består grundlæggende af en kombination af korte oplæg, gruppearbejde og feedback sessioner. Den er organiseret omkring de tidligste faser af en entreprenøriel proces, så efter en kort teoretisk introduktion til entreprenørskab og bæredygtighed, præsenterer de deltagende virksomheder deres overordnede problemstillinger, og der dannes grupper. Herefter tager grupperne på feltarbejde i den organisation, som de har valgt at arbejde med,” fortæller Helle Færgemann. 

Dermed arbejder grupperne altså tæt sammen med en organisation om en given problemstilling, hvilket ender ud i en prototype, som til slut i forløbet skal præsenteres for medstuderende, deltagende virksomheder og andre interesserede.

At kunne skabe værdi for andre

Faget i ‘Sustainable Entrepreneurship er på 10 ECTS-point, men Helle Færgemanns erfaring fra sidste år er, at det for de studerende handler om meget andet end at bestå eksamen og optjene point. Ved at lade de studerende arbejde med virkelige problemstillinger får de nemlig en følelse af at kunne skabe værdi for andre.

“Den vigtigste ting, som de studerende tager med, er nok oplevelsen af at kunne skabe værdi for andre med udgangspunkt i faglig viden, færdigheder og kompetencer. Derudover tilegner de sig kompetencer i at kortlægge komplekse problemstillinger og udvikle bæredygtige løsninger til disse,” fortæller Helle Færgemann.

Hun nævner også den unikke mulighed for at kunne opbygge et netværk med studerende fra hele verden samt repræsentanter for det lokale erhvervsliv, som er noget de studerende generelt har påskønnet.

Arbejd med egne idéer

Sidste år deltog 46 engagerede studerende i faget, hvor lokale veletablerede virksomheder stod for at stille udfordringerne. Som noget nyt i år bliver det muligt også at arbejde med egne bæredygtige og entreprenørielle idéer på faget, hvis man kan få en gruppe med på idéen.

“De grupper, der arbejder med egne ideer, vil enkelte undervisningsgange arbejde med særlige metoder, modeller og værktøjer, der i højere grad er tilpasset opstart af nye virksomheder,” slutter Helle Færgemann. 

Summer University-faget ‘Sustainable Entrepreneurship’ giver altså dig, der har interesse inden for bæredygtighed og entreprenørskab, muligheden for at få konkret sparring på dine idéer og måske endda mulighed for at udvikle dem sammen med andre studerende med lignende interesser.

Undervisningen foregår fra d. 22. juli til d. 9. august 2020 og gennemføres bl.a. af Sarah Robinson og Helle Færgemann fra CUDiM. Det foregår i AU's nye iværksætterhus 'The Kitchen', og du kan søge om optagelse på faget indtil d. 1. april.

Læs mere og tilmeld dig her:

Arts, Kursus, Uddannelse, Miljø, klima og energi, Studerende
Tags: Miljø, Bæredygtighed, Global, Uddannelse, Fag, Sommerskole