Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Blended learning er på programmet i nyt europæisk projekt

Som Aarhus Universitets repræsentant i projektet ’European Maturity model for Blended Education’ (EMBED) er CUDiM sammen med projektets øvrige samarbejdspartnere i gang med at indsamle cases fra de deltagende institutioner, som skal bidrage til en generel europæisk model for blended learning på videregående uddannelser.

31.05.2018 | Mathilde Andersen

EMBED-projektet har til formål at udvikle modeller for blended learning som et svar på de presserende udfordringer, universiteter i hele Europa står overfor: at bibeholde kvalitet i uddannelserne med et stigende antal studerende og et faldende økonomisk råderum. For at kunne imødekomme nye udfordringer i forhold til progression og succes i uddannelser, understreges behovet for at gøre uddannelserne mere tilpasningsdygtige, personlige og fleksible.

Blended learning er en måde at imødekomme dette på. I projektet er særligt fokus på kombinationen af face-to-face og online undervisning. Den anvendte definition i projektet lyder “Blended learning refers to a deliberate, integrated combination of online and face-to-face (on-site) learning outcomes.”.

Ud over Aarhus Universitet deltager Delft University, the University of Edinburgh, KU-Leuven, DCU og Tampere University of Applied Sciences i EMBED-projektet. Christian Dalsgaard, som er projektleder for CUDiMs deltagelse og AU’s repræsentantskab, fortæller om projektets formål, at de nye modeller for blended learning skal hjælpe universiteter med at arbejde med blended learning ud fra deres eget ståsted og mål.

Caseindsamling er i gang

Projektet forløber fra 2017-2020, og deltagerne er på nuværende tidspunkt i gang med den del af forskningsprocessen, hvor der skal indsamles cases til grundlag for udarbejdelsen af mere generelle modeller og rammesætninger.

”I den første fase af projektet har samtlige projektpartnere indsamlet blended learning-cases fra egne institutioner gennem interviews med undervisere. Selvom CUDiM er AU’s deltager i EMBED, bidrager de andre fakulteter også med cases til projektet. AU bidrager altså med cases fra tre af de fire fakulteter,” fortæller Christian Dalsgaard.

Han uddyber, at CUDiM og AU gennem projektet også får et indblik i, hvordan man arbejder med blended learning i de andre partnerinstitutioner.

De indsamlede cases har til hensigt at give en række gode eksempler på forskellige undervisningsforløb med blended learning. I forlængelse heraf søger projektet ensretning og en fælles rammesætning for koncepter, metodologier og teorier for undervisningsdesign og blended learning. Projektet opretter desuden en ’bank’ for gode praksisser og retningslinjer for blended learning og innovation i undervisningen.

AU satser på EDU IT

Ifølge Christian Dalsgaard taler AU’s deltagelse i EMBED-projektet ind i den satsning på Educational IT, som universitetet for nyligt har annonceret. Hermed investeres 60 mio. kr. i at udbrede anvendelsen af teknologi i undervisningen.

“Det giver mening for CUDiM og AU at være en del af dette projekt, idet blended learning er en central del af EDU-IT-satsningen,” uddyber han.

Niels Lehmann, prodekan på Arts, AU, påpeger hertil, hvordan man ønsker at forbinde kvaliteterne fra det fysiske til det virtuelle læringsrum, og derfor satser man klart på udviklingen af undervisningsforløb baseret på blended learning.

Læs mere

Forskning
Tags: Blended learning, EDU IT, IT i undervisningen, Online undervisning, Christian Dalsgaard, Embed