Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan arbejder man databaseret med pædagogiske ledelse?

I tre videoer fortæller gymnasieledere om deres erfaringer med indsamling, fastholdelse og fortolkning af kvalitative data fra undervisningen med henblik på at bruge dem som afsæt for pædagogiske udviklingssamtaler med lærere. Bliv inspireret af projektet Faglig Pædagogisk Ledelse til selv at skabe forandring i jeres skolepraksis.

28.11.2019 | Mathilde Andersen

Foto: AU Kommunikation

I projektet Faglig Pædagogisk Ledelse (FPL) har 15 gymnasieskoler arbejdet med understøttelse af den pædagogiske ledelse med et nytænkt feedback-koncept for udviklingssamtaler mellem ledere og lærere, baseret på kvalitative data om lærernes undervisningspraksis. 

Baggrunden for projektet er et ønske fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om, at ledelsen skal tættere på undervisningspraksis, og samtidig at udviklingssamtaler skal tage udgangspunkt i konkrete og valide data om undervisningen. På den måde læner projektet sig op at det populære begreb om datadrevet ledelse - dog med et særligt fokus på kvalitative data.

Konkret har ledere og lærere arbejdet med indsamling, fastholdelse samt aktivering af data gennem et koncept for aktionslæring, hvor ledernes observationer af lærernes aktioner i den praktiske undervisning bliver omdrejningspunktet for en didaktisk udviklingssamtale.

I videoerne nedenfor kan du se et sammenklip af ledernes erfaringer med:

  1. Hvordan man indsamler kvalitative data om undervisningen gennem aktioner - og altså hvilke overvejelser, man skal gøre sig om den gode aktion.

  2. Hvordan man rammesætter, fastholder og fortolker data - og altså hvordan man tilrettelægger en god proces, hvor omdrejningspunktet  bliver data som grundlag for udvikling.

  3. Hvordan man bruger kvalitative data som en del af MUS og GRUS - og altså hvordan man faciliterer og afholder den gode didaktiske udviklingssamtale.

Læs mere:

Videnudveksling, Pædagogik, læring og filosofi