Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ekspertens guide: Sådan faciliterer du et webinar

Du er sikkert før stødt på ordet “webinar”. Men hvad vil det egentlig sige at afholde et webinar, hvilke fordele giver det, og hvordan faciliterer du det som underviser? Vi har allieret os med udviklingskonsulent Tom Gislev Kjærsgaard, der gennemgår både de didaktiske og de tekniske sider af webinaret som undervisningsform.

24.03.2020 | Emma Nørgaard Jacobsen

Hvad er et webinar, og hvad er fordelene?

Et webinar kan overordnet defineres som et online seminar. Her samles en gruppe mennesker om et givet emne, og der holdes et eller flere oplæg efterfulgt af diskussioner eller andre deltagerinvolverende aktiviteter. Det medieres via et videokonferencesystem og foregår ‘live’/synkront og kan derfor være et alternativ til det fysiske møde eller undervisning.

“I et webinar kan man enkelt, hurtigt og billigt samle studerende, undervisere, eksterne eksperter eller interessenter til en struktureret diskussion og/eller vidensformidling om en fælles sag. Styrken ligger selvfølgelig i, at deltagerne ikke er afhængige af at være geografisk lokaliseret det samme sted, men at de kan deltage via videokonference”, forklarer Tom Gislev Kjærsgaard. 

Webinarer kan altså være relevante i flere sammenhænge og bliver ofte brugt, hvis man eksempelvis ønsker at samle eksperter fra flere forskellige institutioner eller virksomheder landet over til korte møder, hvor lang transporttid ikke kan betale sig. 

Webinar som undervisningsform

Begrænsningen af den fysiske undervisning på AU har dog fået flere undervisere til at kigge i retning af webinaret, og hvordan de kan bruge det til at formidle undervisningsstof til deres studerende. Tom Gislev Kjærsgaard fortæller, at webinaret ikke er særlig svært at håndtere teknisk, men at det dog er en god idé at være forberedt: 

“Man skal som vært give sig tid til at øve sig på forhånd i det videokonferencesystem, man vil bruge, og det er en god idé at teame op med en kollega eller en instruktor, som kan hjælpe med afviklingen. Det kan være svært at være vært/ordstyrer samtidigt med, at man håndterer teknikken. Det kan være en god idé at anskaffe sig bedre mikrofoner, men teknikken i sig selv er ikke særligt kompliceret.”

På Aarhus Universitet anbefales videokonferencesystemet Zoom, som er tilknyttet Blackboard og bl.a. tilbyder skærmdeling, chatfunktion, mulighed for at gruppeinddele og at dele video og lyd med større grupper. 

Hvordan faciliterer man et webinar?

Som ved traditionel fysisk undervisning, er der en række forberedelser og overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med faciliteringen af et webinar. Blandt andet kan det være en god idé at have en klar dagsorden, så man kan rammesætte og strukturere sin undervisning, men samtidig skabe et åbent forum med plads til de studerende:

“Man skal tænke forløbet grundigt igennem og sørge for tydeligt at kommunikere webinarets struktur til deltagerne. Men man skal samtidigt være opmærksom på, at et webinars styrke først og fremmest er at etablere et rum for diskussion og fælles meningsdannelse. Strukturerne må ikke være så stramme, at man kvæler muligheden for at skabe sådan et rum”, fortæller Tom Gislev Kjærsgaard.

Derudover er det vigtigt at etablere nogle retningslinjer, som de studerende er indforståede med, så der opnås et godt studie- og læringsmiljø, hvor alle kommer til orde: 

“Det er vigtigt, ligesom til et fysisk seminar, at undgå at deltagerne taler i munden på hinanden. Når mange mennesker i fællesskab skal diskutere en sag, som alle er passionerede omkring, skal man have nogle tydelige spilleregler for samtalen. Men igen, reglerne skal ikke være så stramme, at der ikke kan udvikle sig en fri, åben diskussion. Hvis man ikke passer på, kan det ende som en urimelig teknisk kompliceret forelæsning. Det er en balancegang, som kræver, at man føler sig frem og er med på at eksperimentere”, fortsætter Tom Gislev Kjærsgaard.

Dagsorden for et webinar

Dagsordenen for et webinar kan på mange måder minde om dagsordenen for en almindelig holdundervisning. Ofte kan det være gavnligt at starte med en introduktion og rammesætning, især hvis det er nyt for de studerende at blive undervist online. 

Herefter kan der følge en faglig præsentation fra underviseren, hvor de studerende løbende kan stille spørgsmål via chatfunktionen eller markere på kameraet med håndsoprækning. Efter præsentationen kan de studerende deles op i mindre grupper, hvor de kan diskutere udvalgte spørgsmål: 

“Man kan sende deltagerne ud i grupper, det kaldes “Breakout rooms” i de fleste videokonferencesystemer, hvor de får mulighed for at diskutere sagen i lidt mindre fora. De enkelte kommer lettere til orde, og mange har også lettere ved at indgå i diskussioner, når de er i mindre grupper” fortæller Tom Gislev Kjærsgaard. Herefter kan man slutte med en opsamling i plenum.

På mange måder kan webinaret altså struktureres som en almindelig undervisningsgang. Derudover er en fordel ved webinaret, at det nemt kan optages og dermed genses af både studerende eller underviser eller videresendes til andre interesserede.

Læs mere her:

Arts, Uddannelse, Pædagogik, læring og filosofi, Sprog og kommunikation, Medarbejdere
Tags: Webinar, Online undervisning, Uddannelse, Virtuel, Digital, Video