Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Entreprenørskab understøtter studerendes projektarbejde på nyt undervisningsforløb

På faget Managing Cultural Interactions and Transfers har fire erfarne Arts-undervisere med forskellige fagligheder opbygget et forløb, som eksperimenterer med at integrere entreprenørielle metoder i undervisningen.

31.07.2017 | Pernille Ellehage

I løbet af forårssemestret 2017 eksperimenterede fire erfarne undervisere, herunder Leonardo Cecchini og Hans Lauge Hansen fra hhv. Italiensk og Spansk ved Institut for Kommunikation og Kultur, samt Helle Meibom Færgemann og Sarah Robinson fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, med et nyt undervisningsforløb. Projektarbejdet på faget blev understøttet af entreprenørielle metoder med henblik på at styrke de studerendes evne til at arbejde problemorienteret.

Undervisningen på Managing Cultural Interactions and Transfers tog udgangspunkt i case-baseret og problemorienteret projektarbejde i grupper, og formålet med undervisningsforløbet var først og fremmest, at de studerende skulle identificere og evaluere løsninger på konkrete kulturelle, organisatoriske eller samfundsmæssige problemstillinger.

De cirka 50 studerende som deltog blev inddelt i grupper, som hver især skulle finde en organisation med en interkulturel problemstilling, som de kunne bruge kompetencer tillært gennem faget til at løse. De studerende arbejdede med alt fra Røde Kors’ flygtningecafé i Hinnerup til Aarhus Street food som interkulturelt mødested.

Eksperimenteren med indlejret entreprenørskab

Forløbet indeholdt både kernefaglige inputs om interkulturel kommunikation, inputs om kultur i organisationer, feedbacksessioner, der både bød på feedback fra underviserne og peer feedback, samt entreprenørskabsmoduler. Ved at kombinere forskellige arbejdsmetoder og eksempelvis lade entreprenørielle metoder indgå i undervisningen understøttedes de studerendes projektarbejde.

“Således var forløbet ikke et ”rent” entreprenørskabsforløb, men et forløb med entreprenørielle metoder og inputs. Det man i entreprenørskabsverdenen nok ville kalde igennem entreprenørskab eller indlejret entreprenørskab fortæller Helle Meibom Færgemann, udvikler fra CUDiM og underviser på Managing Cultural Interactions and Transfers. Hun fortsætter:

“Det var et nyt forløb på en ny uddannelse, så der var også en del eksperimenteren i arbejdet med undervisningsforløbet”.

Ifølge Maria Poulsen, der fulgte undervisningsforløbet i forårssemestret, var det et vellykket eksperiment. Hun fremhæver netop modulerne om entreprenørskab, som Sarah Robinson, lektor ved CUDiM og underviser på Managing Cultural Interactions and Transfers, blandt andre varetog.

“Det var et godt hands-on fag, og Sarah Robinson gjorde det strålende. Seriøs, ambitiøs undervisning fra hendes og hendes kollegers side” fortæller Maria Poulsen om sin oplevelse af kurset.   

Faget Managing Cultural Interactions and Transfers udbydes på Institut for Kommunikation og Kultur på 2. semester af kandidaten Intercultural Studies og planlægges afviklet igen i 2018.

Læs mere:

Medarbejdere, Uddannelse
Tags: Entreprenørskab, Undervisningsudvikling, Entreprenørielle metoder, Indlejret entreprenørskab, Intercultural Studies, Projektarbejde, Helle Meibom Færgemann, Sarah Robinson