Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekt om assisteret fjernundervisning skudt i gang

Forskere fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier og lærere fra udvalgte folkeskoler har taget hul på forskningsprojektet Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen (ASSIST).

25.09.2017 | Pernille Ellehage

“Mine forventninger til den kommende projektperiode er, at lærerne, assistenterne og pædagogerne opfanger elevernes egne forslag og løsningsmodeller med henblik på udvikling både didaktisk og pædagogisk”.

Sådan forklarer Lotte Brinkmann, der er tilknyttet som konsulent på den del af forskningsprojektet, som foregår på Dagnæsskolen i Horsens.

Fjernundervisning åbner op for globalt samarbejde

I løbet af den sidste måned blev der for alvor taget hul på projektet, da de første workshops i ASSIST-forskningsprojektet blev afholdt. Det foregik bl.a. på Dagnæsskolen i Horsens, hvor forskerteamet deltog sammen med Lotte Brinkmann, Dagnæsskolens leder samt delprojekternes involverede lærere og pædagoger.

De involverede lærere og pædagoger tæller både lærere fra Dagnæsskolen, Endelave skole og Anholt skole. Derudover deltog lærere fra Atuarfik Otto Frederiksen Skole i Grønland samt en pædagog fra Nairobi, Kenya, via Skype.

De involverede parter er altså spredt rundt omkring i verden, og sammen skal de gennem fjernundervisning arbejde med emnet Development Through Trade i et globalt perspektiv i delprojektetet “Kenyapakken – sprog og kultur på tværs af tre kontinenter”. Projektet tager udgangspunkt i Dagnæsskolen i Horsens, hvor de har kontakt til den assisterende fjernunderviser fra Kenya samt en samarbejdspartner i Coop Kafferisteri i Kenya.

Aktiv indflydelse og interkulturel forståelse

Lotte Brinkmann har været med til at planlægge og koordinere projektet, og hun forventer, at projektet både kan være med til at udvikle kompetencerne hos lærere, pædagoger og elever, samt at eleverne kommer til at føle et medansvar for egen læring:

“Vi håber, at eleverne oplever en proces, hvor de er aktivt medvirkende og har indflydelse på deres egen læring, og at de oplever engelsk som et hverdagssprog og ikke et fremmedsprog”.

I forhold til elevernes kompetencer og udbytte uddyber Lotte Brinkmann, at hun forventer, at eleverne udvikler en interkulturel forståelse:

“Vi håber, at de bliver nysgerrige på hinandens særlige kultur og levevilkår. Kulturen i Danmark, Kenya og Grønland og samtidig kulturen i hhv. byskole, ø-skole og bygdeskole”.

Fjernlæringsfællesskaber

Sideløbende med delprojektet “Kenyapakken – sprog og kultur på tværs af tre kontinenter” kører Dagnæsskolen projektet “Fag i Knibe – når kompetencedækning bliver en udfordring”, hvor der sikres kompetencedækning ved, at elever på mellemtrinnet fra Endelave Skole skal indgå i et fjernlæringsfællesskab med elever fra Dagnæsskolen.

Forskere fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er tovholdere på forskningsprojektet, der er opstået som led i regeringens vækststrategi, hvor der ønskes at understøtte undervisning på tværs af skoler, uden at fysisk afstand er en hindring.

Projektet bygger på en forundersøgelse fra Styrelsen for It og Læring (STIL) og Teknologisk Institut, hvor der er kortlagt eksisterende erfaringer, potentialer og udfordringer med assisteret fjernundervisning.

Læs mere om:

Forskning
Tags: Undervisningsudvikling, Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen, ASSiST, Didaktik, Digitale medier, Folkeskolen, Forskningsprojekt, Globalt perspektiv, It og læring, Online undervisning, Styrelsen for it og læring