Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Guide: 4 gode råd til undervisningsplanlægning

Snart starter et nyt semester, og du er måske allerede godt i gang med at planlægge din undervisning. Uanset om du er helt grøn eller en garvet underviser, der har planlagt mange undervisningsforløb, har vi samlet fire punkter, du med fordel kan give lidt ekstra opmærksomhed i planlægningsarbejdet.

20.08.2019 | Pernille Ellehage

Undgå stoftrængsel, når du udvælger fagligt indhold

Som underviser bliver du nødt til at foretage nogle aktive til- og fravalg, når du udvælger fagligt indhold til undervisningen. Mange undervisere ender ofte med at udvælge for meget fagligt indhold, fordi der er så meget, der virker fundamentalt for fagligheden. Det skaber stoftrængsel, hvilket ikke gavner de studerendes læring. I stedet kan det betyde, at de studerende udvikler uhensigtsmæssige studiestrategier med et for stort fokus på overfladelæring. Dvs. at de forsøger at huske mest muligt, men ikke tænker over, hvad formålet er med at arbejde med indholdet.

For at undgå stoftrængsel og overfladelæring, kan du tage udgangspunkt i det eksemplariske princip. Det eksemplariske princip retter ikke det didaktiske fokus på indholdet i sig selv, men mod den formning af den studerendes tænke- og handlemåder, som muliggøres gennem arbejdet med indholdet. Eksemplarisk indhold er konkret, og tager eksempelvis udgangspunkt i specifikke problemstillinger, men det er også alment og relaterer sig til almene faglige temaer.

Læs mere om, hvordan du udvælger fagligt indhold og følger det eksemplarisk princip.

Sæt fokus på studiestrategier i din undervisning

Det er ikke kun din opgave at udvælge fagligt indhold. Som underviser har du også et ansvar for at undervise i, hvordan de studerende studerer fagligheden. Det gør du ved at sætte fokus på studiestrategier og -kompetencer i din undervisning. De studerende skal i løbet af deres studie lære, hvordan de systematisk tilegner sig ny faglig viden og færdigheder. Det kan ske på mange forskellige måder, og derfor kommer studiestrategier til udtryk i forskellige former. Det kan du som underviser blandt andet tydeliggøre, ved at implementere øvelser med fokus på akademisk læsning, gruppearbejde eller feedback. 

Find inspiration til at undervise i studiestrategier med de skræddersyede Takeaway Teaching-forløb.

Brug video i undervisningen

Digitale medier har længe været et populært ord i relation til undervisning og fornyelse af undervisningen. Men det er sjældent hensigtsmæssigt at implementere digitale medier i undervisningen for de digitale mediers skyld. I stedet bør du overveje, hvordan digitale medier eksempelvis kan bruges til at understøtte en dynamisk undervisningspraksis og til at aktivere dine studerende.

Video-formatet er velegnet til dette og kan bruges både før, under og efter undervisningen. Eksempelvis i forbindelse med traditionel forelæsning, hvor du kan inddrage fagligt relevante videoer. Video kan også anvendes i forbindelse med en blended learning eller flipped classroom tilgang, hvor det bruges som forberedelse til undervisningen. Videoerne kan både være udarbejdet af dig som underviser eller af eksperter på et specifikt område - eller måske endda af dine studerende.  

Læs mere om video og lyd i undervisning og find en guide til, der kan hjælpe dig til at lave videoer til din undervisning.

Undervisningen skal passe til eksamensformen 

Langt de fleste undervisningsforløb afsluttes med en eksamen. Derfor er det vigtigt at tilrettelægge og planlægge undervisningen således, at den passer til eksamensformen. En mundtlig eksamen kræver noget andet af de studerende end en fri skriftlig hjemmeopgave eller en portfolioeksamen. Det skal afspejle sig i undervisningen. 

Eksamen skal udprøve i hvor høj grad, de studerende har nået de faglige mål. Undervisningsaktiviteterne skal derfor give de studerende mulighed for at praktisere det, de bliver prøvet i til eksamen. Der skal være “alignment” - altså sammenhæng mellem de faglige mål for kurset, undervisningsaktiviteterne undervejs i forløbet samt den afsluttende udprøvning af i hvor høj grad den studerende har nået de faglige mål. 

Læs mere om, hvordan eksamen og prøveformer virker tilbage på undervisningen og derfor bør spille en central rolle i undervisningsplanlægningen. 

Læs mere:

Medarbejdere, Uddannelse, Ph.d.-studerende
Tags: Guide, Undervisningsplanlægning, Udvælg faglig indhold, Studiestrategier, Studiekompetencer, Studiemotivation, Video i undervisningen, Digitale Medier, Takeaway Teaching, Forløb, Undervisning og Eksamen, Prøveformer