Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gode råd til at skrive multiple choice-spørgsmål til din undervisning

Hvordan benytter man multiple choice-redskaber i undervisningen? Nøglen er ifølge Lektor Pantelis M. Papadopoulos fra Aarhus Universitet at skrive gode spørgsmål og vælge et hensigtsmæssigt værktøj. Han præsenterede selv det nyudviklede quiz-redskab SAGA i denne uge og gav gode råd fra forskningen om at skrive test- og quiz-spørgsmål.

27.08.2019 | Anders Hjortskov Larsen

“Hvis man ikke integrerer multiple choice-quizzer på en hensigtsmæssig måde pædagogisk, vil det ikke give den ønskede effekt,” forklarer lektor Pantelis M. Papadopoulos, der til en åben workshop med undervisere fra Aarhus Universitet og VIA University College præsenterede funktionaliteterne ved SAGA - et nyt Audience Response System, der ligger frit tilgængeligt for underviserne. 

Audience response systemer er tidligere kendt som clicker-systemer og rummer lukkede multiple choice spørgsmål, de studerende skal svare på. Der findes mange værktøjer til formålet, og flere af dem anvendes på Aarhus Universitet allerede. Kahoot, Socrative, Curriculearn og Peerwisemens er eksempler, mens Mentimeter er det mest anvendte i undervisningsmiljøet. 

“Reaktionen er ofte, at sådanne værktøjer kun fordrer overfladelæring. Det er ikke tilfældet, og som så mange andre redskaber, er der mange måder at anvende disse systemer på. Audience response systemer kan anvendes til at underbygge kritisk tænkning, men at skrive gode og relevante spørgsmål er essentielt for, at det bliver en succes i undervisningen,” pointerer Papadopoulos.

Værktøjet SAGA er udviklet som en del af et forskningsprojekt på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, AU, og er afprøvet i forbindelse med undervisning af store klasserum med over 100 studerende på Aarhus Universitet. I begyndelsen af hver undervisningsgang over et semester gennemførte de studerende en quiz, og fik via SAGA-værktøjet mulighed for at forholde sig til egen forberedelse og faglige sikkerhed, hvorefter de kunne revidere deres afgivne svar. 

Mange muligheder med quiz-værktøjer

Pantelis M. Papadopoulos pegede i sit oplæg til workshoppen på en række fordele og effekter ved brugen af multiple choice-værktøjer. Quizzer og lignende redskaber medvirker bl.a. til, at alle studerende får lov at svare på det samme spørgsmål og være aktive i undervisningen. Derudover giver quiz-værktøjer også et højere engagement bl.a. i for af antallet af spørgsmål fra studerende, pointerer Papadopoulos. Underviseren får desuden et godt indtryk af de studerendes faglige niveau. 

“Ofte er det anonymiserede quizzer, hvilket kan have en slagside i forhold til kvalificeringen af deltagernes svar. Det har vi forsøgt at lave om på med udviklingen af værktøjet SAGA. Generelt fandt de studerende undervisningen underholdende og vedkommende i evalueringerne af undervisningen, hvor SAGA blev anvendt. Denne form kan understøtte flere spørgsmål fra de studerende og mere diskussion om stoffet i resten af undervisningen,” fortæller han. Dog skal man også være opmærksom på, hvad erfaringerne og forskningen siger om de mindre gode måder at anvende multiple choice-værktøjer på.

Pantelis M. Papadopoulos påpeger i den forbindelse, at forskningen hverken kan påvise en positiv eller en negativ effekt af brugen af quizzer. Dermed er kvaliteten af spørgsmålene i en quiz afhængig af en underviser, der kender det faglige domæne og ikke quizzens tekniske udformning. 

“Husk at spørgsmålet bør give mening i sig selv - det er de studerendes viden om domænet, som vi er interesserede i, ikke deres evne til at læse spørgsmålet,” pointerer han desuden. 

Hvordan skriver man gode spørgsmål til en quiz?

Kernen i multiple choice questions-quizzer er ifølge Pantelis M. Papadopoulos at skrive gode spørgsmål, hvilket især handler om at have fagligheden og den specifikke undervisningskontekst for øje. Derfor giver han følgende råd til undervisere, der giver sig i kast med quiz- og test-formaterne i undervisningen.

Gode råd til at skrive multiple choice spørgsmål og svar:

  • Hold spørgsmålene simple, eftersom det er viden, der måles og ikke forståelsen af spørgsmålet. 
  • Undgå desuden at lave negativt formulerede spørgsmål (fx “hvilket svar er IKKE korrekt”), eller lignende formuleringer, der kan forstyrre forståelsen af spørgsmålet.
  • Anvend samme længde og kompleksitet i svarmulighederne - det er ofte en antagelse, at det længste svar er det rigtige.
  • Fordel rigtige svar på alle svar-positionerne, men vær opmærksom på at lave en meningsfuld rækkefølge i spørgerækken
  • Svar som “None of the above” og “All of the above” bør undgås. 
  • Hold antallet af svarmuligheder ens igennem quizzen
  • Lav alle svarmuligheder plausible
  • Lav spørgsmål der giver mening uden at læse svarmulighederne.
  • Lav ikke spørgsmål, hvor den studerende skal fylde de tomme pladser ud
  • Giv ikke information i ét spørgsmål, der skal anvende i et andet spørgsmål.

Sidst, men ikke mindst anbefaler Papadopoulos, at man skriver spørgsmål, der kræver en tankegang med viden om flere enkeltelementer af fx teori, der skal sættes sammen i forhold til spørgsmålet for at kunne besvare det korrekt. Dette kan understøtte en dybere refleksion hos de studerende.  

Læs mere og afprøv værktøjet SAGA gratis:

Arts
Tags: SAGA; MCQ, Undervisning, AU, Aarhus Universitet