Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad laver en IT-didaktisk designer?

På kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design underviser forskere fra CUDiM i teknologiens indflydelse på didaktik, læring og undervisning. Men hvad vil det egentlig sige, og hvordan overføres de kompetencer til en karriere efter endt uddannelse? Her fortæller en tidligere studerende om, hvordan hun anvender sine kompetencer som udviklingskonsulent ved VUC Syd.

22.03.2018 | Pernille Ellehage

“Min tid som studerende på kandidatuddannelsen IT-didaktisk design har en stor andel i, at jeg kan byde ind med velfunderede og til tider kritiske inputs samt bidrage til udvikling af ny didaktik og pædagogik”.

Sådan fortæller Cecilie Copeland Beksgaard, der i sommer færdiggjorde kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design på Aarhus Universitet og i dag fungerer som udviklingskonsulent ved VUC Syd i Haderslev.

På kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design er der især fokus på, hvordan nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring. Det fokus er særligt relevant på en arbejdsplads som VUC Syd, der har stort fokus på digitalisering i undervisningen, forklarer Cecilie:

“Al undervisning er digitaliseret, og organisationen har valgt udelukkende at bruge iPads, hvilket jo er spændende at pille i og udfordre for en IT-didaktisk designer”.  

Digital dannelse og kompetenceudvikling

I arbejdet med digitaliseret undervisning og kompetenceudvikling har Cecilie også øget fokus på digital dannelse i undervisningen:

“Arbejdet med digital dannelse er et område, jeg lige nu skal prøve at styrke internt. Derudover står jeg for udvikling af internationale netværk – og kompetenceudvikling af undervisere i den retning”.

Det er ikke kun indholdsmæssigt, at kandidatuddannelsen IT-didaktisk design har fokus på digitale læremidler. Uddannelsen er delvist netbaseret kombineret med heldagsseminar, og Cecilie har dermed selv erfaret, hvordan det opleves at indgå i digitaliseret undervisning.

Hun beskriver sine to år på uddannelsen som et godt fundament for sit videre arbejde med undervisningsudvikling, læreprocesser og digitalisering:

“Det var en tid med masser af aha-oplevelser, ny og brugbar viden, kollaborative læreprocesser og fremragende undervisere”.

Læs mere:

Uddannelse, Kommende studerende
Tags: IT-Didaktisk Design, IT-DD, Cecilie Copeland, Didaktik, Digital dannelse, iPad, It og læring, Kandidatuddannelse, Karriere, Læring