Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Internationale studerendes største udfordringer - hvad kan du gøre som underviser?

En rundspørge blandt nye internationale udvekslingsstuderende på Aarhus Universitet viser, at de er overraskede over det uformelle forhold mellem underviser og studerende på universitetet - og udfordrede af den store læsebyrde samt forventningen om aktiv deltagelse. Vi har spurgt Stacey Cozart, der til daglig arbejder med internationalisering på CUDiM, om, hvad du som underviser skal være særligt opmærksom på, når du underviser på internationale fag eller uddannelser.

01.11.2019 | Pernille Ellehage

De seneste måneder har de nye internationale studerende på Aarhus Universitet mødt nye fag, undervisere, studiekammerater, studievaner og ikke mindst en helt ny kultur. Vi har spurgt et udpluk af dem om, hvad de har været overraskede over og udfordrede af. 

Særligt tre ting går igen blandt svarene: det uformelle forhold mellem undervisere og studerende, forventningen om aktiv deltagelse og dialog i undervisningen samt den store læsebyrde, som flere oplever som uoverskuelig.   

I det følgende giver Stacey Cozart, der er udviklingskonsulent ved CUDiM og til daglig beskæftiger sig med internationalisering af universitetsuddannelser, et bud på, hvordan du som underviser kan imødekomme de studerendes udfordringer i undervisningen.  

Det uformelle forhold mellem underviser og studerende

De nye studerende er især overraskede over det uformelle forhold mellem underviser og studerende. Det er for de fleste en positiv overraskelse, og flere udtrykker begejstring for undervisernes åbenhed: “The teachers are really nice and open”, fortæller én, mens en anden fremhæver: “I am surprised by the amount of information given in advance and the overall attention and sympathy in our regards”. 

Ifølge Stacey Cozart er det et godt grundlag for vellykket undervisning, at de studerende føler sig set og er trygge ved underviseren: “Det kan være en hjælp i forbindelse med mundtlige oplæg eller eksamen, hvor de studerende kan være nervøse foran deres medstuderende eller eksaminator”. 

Hun uddyber, at det dog også bør være et opmærksomhedspunkt for underviseren: “Den uformelle tone og adfærd kan føre til misforståelser af roller i forbindelse med undervisning og eksamen. Underviseren kan med fordel forklare spillereglerne for kommunikation, så alle studerende forstår, hvordan og hvornår kommunikation med underviseren finder sted”.

Forventningen om dialog og aktiv deltagelse 

Mange undervisere på Aarhus Universitet forventer, at de studerende deltager aktivt i akademiske diskussioner i undervisningen. Det har været en udfordring for flere af de internationale studerende: “The biggest challenge is the expected participation required in class”, fortæller én, og samme pointe går igen hos flere af de andre: “It’s challenging to discuss topics with my teachers and classmates”.

En årsag til de studerendes oplevede udfordringer kan være, at de er vant til en højere grad af undervisercentreret læring, forklarer Stacey Cozart. I forbindelse med denne udfordring er det særligt vigtigt, at underviseren ekspliciterer forventninger til deltagelse, så alle studerende kan være med. En anden årsag kan være knyttet til brugen af engelsk som undervisningssprog:

“For flertallet af vores internationale studerende er engelsk et fremmedsprog. Det kan betyde, at de bliver mere stille. Her kan det være vigtigt at forklare, at faglig dialog og samarbejde styrker deres læring”, forklarer hun og uddyber: “Det er vigtigt at pege på, at det er ok at lave fejl på engelsk, og at alle skal respektere hinandens forskellige sproglige udgangspunkter. Endelig kan det være vigtigt at forklare, at man ikke får karakter for deltagelse – det handler om at eksperimentere og øve sig”.

Den store læsebyrde 

Ud over kravet om engagement og aktiv deltagelse udfordres flere af de internationale studerende af mængden af læsestof: “You have to read so many texts - it is impossible to read them all”, siger en af dem. Andre giver udtryk for, at læsningen er mere tidskrævende end forventet: “I thought it would be an easy thing for me to be an exchange student, but I didn’t imagine that there would be so many reading materials. I spend all my time on them”.  

Faglig læsning er, ifølge Stacey Cozart, noget, underviseren skal eksplicitere og de studerende skal lære: “At læse kan betyde mange forskellige ting i forskellige fag og uddannelseskulturer. Hvis de internationale studerende oplever mængden af læsestof som næsten uoverstigeligt, kan det tyde på, at de ikke har forstået, hvorfor og hvordan de skal forberede sig til undervisningen”, siger hun og afslutter: 

“Det er vigtigt at bruge undervisningstid på at forklare logikken bag aktiviteterne uden for undervisningen. De studerende har brug for at lære strategier til håndtering af pensum. Det er vigtigt at være eksplicit omkring, hvordan aktiv læsning hænger sammen med de overordnede læringsmål - det gælder for internationale såvel som danske studerende”.

Læs mere: 

Uddannelse, Videnskabelige medarbejdere, Ph.d.-studerende
Tags: Internationale studerende, Udvekslingsstuderende, Internationalisering, Undervisningsudvikling, Akademisk læsning, Engelsksproget undervisning, Aktiv deltagelse, Forholdet mellem studerende og underviser, Stacey Cozart, AU Educate, AU Studypedia