Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kickstart dialogen i din undervisning: Online icebreakers

En ny undersøgelse viser, at studerende på Aarhus Universitet betragter god interaktion som essentiel for god online undervisning. Men hvordan sørger man som underviser for at facilitere en god dialog online? Vi kommer her med vores bud på online icebreakers, der kan løfte stemningen i det online rum.

29.10.2020 | Emma Nørgaard Jacobsen

Hvad har vi lært af forårets corona-undervisning, og hvad kan vi tage med videre? I en ny undersøgelse af medarbejdere og studerendes erfaringer fra forårets nedlukning på Aarhus Universitet fremgår det blandt andet, at mange studerende har sværere ved at finde motivationen, når undervisningen foregår digitalt. Derfor anser både medarbejdere og studerende facilitering af interaktion som nødvendig for god online undervisning. Men hvordan sørger man egentlig for det som underviser i en konkret undervisningssituation?

I nedenstående vil vi komme med en række forslag til, hvordan du kan skabe interaktion i din undervisning, både mellem dig og dine studerende og de studerende imellem. Fokus ligger på den synkrone del af den online undervisning - altså den, der foregår ‘live’, eksempelvis over Zoom.

De korte og nemme icebreakers

Et godt sted at starte kan være en række små tiltag, der ikke kræver ret meget af dig som underviser, men som er med til at skabe en hyggelig og afslappende stemning i det virtuelle rum fra start.

 • Skriv velkommen + fx dagens program på et whiteboard, så der sker noget fra start, og så alle føler sig velkomne.

 • Fællesvink til kameraet

 • Fællesråb/hilsen på forskellige fremmedsprog med alle mikrofoner tændt på én gang mm.

 • Brug chatten til at “tage temperaturen” på holdet. Stil et spørgsmål, som alle skal svare på med korte sætninger eller et par nøgleord i Zooms egen chat fx “Hvordan går det med opgaveskrivningen?” eller “Prøv at skrive tre ord, som du forbinder med sidste undervisningsgang”. 

Brug online værktøjer til at aktivere de studerende

Sidder du sommetider med en følelse af at tale for døve øre, når du underviser online? Det kan ofte være sværere at få de studerende til at deltage, når de sidder foran skærmen derhjemme. For at afhjælpe det, kan du forsøge med forskellige digitale værktøjer, der aktiverer de studerende.

Mentimeter (eller brug af “Polling” i Zoom” til simple afstemninger):

 • Ordsky: “Hvilke ord tænker I på, når jeg siger…”-øvelser

 • Temperaturmåling ift. igangværende projekter, opgaveskrivning, kort evaluering af seneste uger mv.

 • Holdninger til politik, rejsedestinationer, favoritbøger eller lignende i et kulturelt setting

Annotér på landkort (både direkte i Zoom eller i Padlet):

 • Hvor sidder du lige nu i Jylland/Aarhus/DK/Verden?

 • Hvilket spansktalende land var du sidst i? 

 • Hvor kommer teoretikeren fra?

Brug også fx samarbejdsværktøjer som Google Docs eller Miro til, at de studerende i grupper producerer noget fra begyndelsen af undervisningssessionen fx en brainstorm eller en poster med spørgsmål til dagens tekster mm. 

De gruppebaserede

Det kan være vanskeligt at facilitere en vellykket plenuminteraktion mellem store undervisningshold i Zoom, idet det hurtigt bliver enten formelt eller uformelt, hvor de studerende taler i munden på hinanden. Derfor kan det være en god idé at indtænke nogle gruppediskussioner i eksempelvis breakout-rooms for at sikre interaktionen mellem de studerende.

 • De studerende skiftes til at forberede en quiz til deres gruppe om dagens emne (eller noget helt andet), som der gives 10 minutter til i breakout rooms.

 • Underviser stiller tre refleksionsspørgsmål til dagens emne, som de studerende indledningsvist diskuterer i grupper.

 • De studerende illustrerer hver især på papir deres gengivelse af en teoretisk model eller sammenhæng, pointer fra en tekst mv. og præsenterer skitsen for de andre i gruppen.

De avancerede

Hvis du eksempelvis underviser det samme hold ofte, kan det være, at I trænger til, at der sker noget nyt. Det kan også være, at du har en lang og udfordrende undervisningsgang, hvor der er brug for et afbræk eller noget frisk luft. Så kan det være en god idé at tage klassen ‘med ud’ eller bryde med de vante rammer.

 • Log på via mobiltelefoner og gå en tur med hele holdet - en walk and talk

 • Lav en aktivitet, hvor de studerende viser deres hjem, kollegieværelse, udsigt, roomie, barn, surdej etc. til kameraet

 • Lav en leg, hvor de studerende hurtigst muligt skal finde ting i deres hjem (eller hvor de ellers modtager undervisning fra), der svarer til din beskrivelse og vise til kameraet - fx noget orange, noget, der har en særlig betydning for dem, deres yndlingsbog m.m.

Læs mere:

 • Læs rapporten om corona-undervisning
 • Find mere inspiration til online undervisning på AU Educate  
Medarbejdere
Tags: Online undervisning, Zoom, icebreaker