Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Luhmann-øvelse: Online feedback sætter studerendes faglighed i højsædet

Adjunkt Jacob Højgaard Christensen fra DPU har sammen med CUDiM forsøgt at styrke og udvikle studerendes kompetencer i systemteori på Pædagogisk Sociologi. Ved hjælp af online øvelser, som de studerende kan tilgå uden for undervisningen, kan de få feedback direkte fra underviseren, mens de forbereder sig.

07.03.2020 | Emma Nørgaard Jacobsen

Det kan ofte være udfordrende for studerende at skulle overskue et helt nyt vidensfelt med mange nye begreber og teorier. Sådan har flere studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi ifølge adjunkt Jacob Højgaard Christensen også oplevet mødet med kurset i Pædagogisk Sociologisk Teori:

“De studerende oplever ofte, at mængden af ny viden kan være vanskelig at overskue. Særligt i forhold til de mange forskelligartede begreber, som variationen af teoretiske positioner indeholder,” fortæller Jacob Christensen.

Han har forsøgt at imødekomme udfordringen ved hjælp af en ny online aktivitet, der skal supplere den klassiske undervisnings- og eksamensforberedelse i faget.

Tiltaget består i en teoriøvelse, som de studerende kan tilgå via Blackboard og knytter sig specifikt til forelæsningen i Luhmanns systemteori. Øvelsen består af en række multiple choice-spørgsmål, hvor de studerende får øjeblikkelig feedback på deres svar. Her kan de læse en uddybende forklaring på, hvorfor deres svar er enten rigtigt eller forkert. Der henvises også direkte til relevant litteratur, som kan gøre den studerende klogere på spørgsmålet, svaret og sammenhængen. Den studerende kan først komme videre i øvelsen efter et korrekt svar.

Positiv oplevelse som underviser

Aktivitetens anvendelse er tiltænkt som både forberedelse til forelæsning, opfølgning på forelæsning og forberedelse til eksamen. Men den kan også bruges som en del af selve undervisningen, så de studerende undervejs har mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Jacob Christensens oplevelse med den nye online feedback-øvelse er positiv: "Jeg vil helt klart anbefale kolleger at bruge dette redskab til at støtte deres studerendes læreprocesser. Den tekniske del kan man få hjælp til, hvis man ikke selv mestrer den,” fortæller Jacob Christensen og fortsætter: 

”CUDIM var yderst behjælpelige med sparring på den tekniske del samt den endelige opsætning. Yderligere var der gode dialoger med CUDiM omkring didaktiske muligheder og udfordringer ved denne aktivitet.”

Fagligheden i højsædet

Den efterfølgende evaluering peger på, at også de studerende har haft udbytte af den nye form for undervisningsforberedelse. Der udtrykkes en generel begejstring for at kunne arbejde med det faglige stof på en anderledes måde, og de studerende efterspørger lignende feedback i mere af den undervisning, som de deltager i. Det er også undervisernes hensigt at kunne tilbyde det, men som Jacob Christensen siger: ”Det tager tid!"

Fagligt er det ikke kun de studerende, der er blevet udfordret, og som har fået et udbytte af den nye feedback-øvelse: ”Min viden omkring systemteori blev i høj grad sat i spil. Både i udformningen af spørgsmål, udformning af feedback og reference til relevant litteratur,” fortæller Jacob Christensen, der således også har fået sat fagligheden i højsædet. 

Læs mere her:

Medarbejdere, Arts, Uddannelse, Pædagogik, læring og filosofi
Tags: Feedback, Interaktiv, Læring, Uddannelse, Undervisning, Online, Forberedelse