Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny ph.d. ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Morten Winther Bülow er ny ph.d.-studerende på CUDiM og vil arbejde med et projekt, der har til formål at undersøge mulighederne for at få lærere til at lære læremidler at lære.

12.09.2019 | Pernille Ellehage

Morten Winther Bülow er uddannet gymnasielærer og har i mange år arbejdet på Aarhus Katedralskole, hvor han stadig underviser i samfundsfag, innovation og naturgeografi. Siden årtusindeskiftet har han skrevet og redigeret en mindre stak fagbøger til undervisningen i gymnasiet. De seneste år har han især fokuseret på innovationsdidaktik og har bl.a. været med til at udarbejde de nye læreplaner og vejledninger til innovationsfaget på ungdomsuddannelserne. Sideløbende har han haft fast tilknytning til forlaget Systime, der medfinansierer hans ph.d.

”Mit phd-projekt tager afsæt i mine erfaringer fra undervisning af såvel gymnasieelever som undervisere – men især fra mine forsøg på at koble aktuel teori om læringsdesign og digitalt understøttet faglighed med den praktiske udvikling af læremidler til ungdomsuddannelserne. Projektet ligger i forlængelse af CUDiMs forskningsprofil, der primært er almendidaktisk, men tematisk sammensmelter uddannelsesdesign, læringsteknologi og gymnasiepædagogik,” fortæller Morten Winther Bülow om sit ph.d.-projekt.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan undervisernes kollaborative interaktion med læremidlerne kan indgå i den løbende forbedring af de forløb og materialer, der inddrages i deres design af kontekstualiserede læringsstier.

”Jeg vil udfordre og modificere de designbaserede forskningsmetodikker gennem et mix af antropologiske og nye brugerdatabaserede analysemetoder, der ofte anvendes til denne type forskning. Projektets sigte bliver dermed dobbelt: Jeg vil skabe viden om mulighederne for inddragelse af brugerviden og brugeradfærd i designet af læremidler. Og jeg vil forsøge at videreudvikle metodiske tilgange indenfor designbaseret forskning. Mulighederne i teknologier som maskinlæring, it-understøttet networked learning og learning analytics vil i selve designprocessen udgøre de eksperimentelle setups, der meget gerne skal vise vejen for bedre læremidler i fremtiden,” uddyber Morten Winther Bülow.

Ved at forankre projektet tværdisciplinært med vejledere specialiseret i uddannelsesdesign, fagdidaktik og computer-supported cooperative work skabes mulighed for en videnskabelig dialog - der forhåbentlig kan skabe ny viden om, hvordan vi kan få bedre læremidler uden at underviserne afmægtiggøres, men hvor det netop er deres viden og praksis, der lærer læremidlerne at lære.

Arts