Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Randers Statsskole har sat pædagogisk udvikling på dagsordenen

For en rektor på et gymnasium er det vigtigt, at lærerne får værktøjer til løbende at udvikle deres undervisning og deres relationer til eleverne. Rektor Lone Andersen har arbejdet med at skabe professionelle læringsfællesskaber på Randers Statsskole via en række forskningsbaserede projekter og støtte fra CUDiM.

13.02.2020 | Emma Nørgaard Jacobsen

Hvad får en gymnasieskole ud af at samarbejde i projekter med et forsknings- og udviklingscenter på Aarhus Universitet? For Lone Andersen, der er rektor på Randers Statsskole, har det givet et skub til at arbejde mere systematisk med pædagogisk udvikling på hele skolen. På bagkanten af to større udviklingsprojekter gør hun nu status.

”Jeg vil især fremhæve arbejdet med ROK- og KLEO-projektet, idet disse samarbejder har medvirket til, at vi har fået sat pædagogisk udvikling endnu mere på dagsordenen på Randers Statsskole til glæde for vores elever, lærere og deres læring”, forklarer hun.

Projekterne ROK (Relationskompetence og klasseledelse i gymnasiet) og KLEO (Klasseledelse og erfaringsopsamling) har haft til formål at udvikle lærer-elev-relationerne og dermed øge lærernes indsigt i elevernes oplevelse af undervisningen. Desuden har det været et gennemgående fokuspunkt at udvikle lærernes didaktiske og relationelle kompetencer samt ikke mindst at forankre forandringsprocesserne lokalt på hele skolen.

Pædagogisk udvikling i samarbejde med forskere

Systematisk pædagogisk udvikling, der tager udgangspunkt i forskningen om bl.a. klasseledelse og professionelle læringsfællesskaber, er noget af det ledere og lærere på Randers Statsskole nu kan skrive på CV’et. Og det er i Lone Andersens perspektiv hjulpet godt på vej gennem et tæt samarbejde mellem skolens lærere og ledere og forskere fra universitetet.

”Vi har haft stor gavn af og lært meget af de meget dygtige forskere og koordinatorer på CUDiM. De forskningsmæssige kompetencer som centeret besidder, har været til stor inspiration og hjælp for os i forbindelse med formuleringen af vores pædagogiske strategi”, fortæller Lone Andersen.

I ROK- og KLEO-projektet har Randers Statsskole blandt andet arbejdet med, hvordan aktionsprocesser og kollegaobservation kan indarbejdes i undervisningen. På den måde har de påbegyndt udviklingen af et fælles didaktisk sprog på skolen og skabt rum for at tale om undervisning på nye måder. 

Lokal forankring giver stor værdi

Lone Andersen påpeger især hvordan arbejdet med at forankre forandringsprocesserne i deres egen lokale skolekontekst har været afgørende. For hende og Randers Statsskole har det betyder, at de kan tage flere af udviklingspunkterne med sig videre - også efter projekterne er afsluttet. 

”Randers Statsskoles samarbejde med CUDiM vil jeg karakterisere som eksemplarisk. De projekter, vi har deltaget i, har bidraget direkte ind i vores pædagogiske udvikling på Randers Statsskole. Vores deltagende lærere har udviklet sig som undervisere, og vi har med udgangspunkt i KLEO-projektet iværksat vores eget helskoleprojekt med aktionslæring som omdrejningspunkt,” slutter hun.

Læs mere her:

Pædagogik, læring og filosofi, Arts, Forskning, Uddannelse
Tags: Gymnasier, Projekter, ROK, KLEO, Læringsfællesskaber, Undervisning, Undervisningsudvikling, Samarbejde