Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stor konference om online undervisning finder vej til Aarhus Universitet

Dette efterår er Aarhus Universitet medvært for den årlige internationale EADTU-konference, som i år har titlen Blended and Online Learning. En forhåbning er, at konferencen vil bidrage med inspiration og udbrede engagementet om integreringen af digitale medier i undervisningen på universitetet og i hele landet.

21.09.2018 | Pernille Ellehage

Aarhus Universitet huser den 10. – 12. oktober den internationale konference OOFHEC2018: the Online, Open and Flexible Higher Education Conference – Blended and online Learning: Changing the Educational Landscape. Det sker i samarbejde med organisationen European Association of Distant Teaching Universities (EADTU). Konferencen vil sætte fokus på integreringen af digitale medier i undervisningen og skabe forbindelse mellem forskellige forskermiljøer på området.

Arne Kjær, Centerleder på Aarhus Universitets Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, der er medarrangør på vegne af universitetet, ser frem til konferencen og håber blandt andet, at den vil styrke engagementet for integreringen af digitale medier i undervisningen på Aarhus Universitet.

“Jeg ser den her konference som en mulighed for på AU at hejse flaget for, hvordan man ude i den store verden taler om brugen af digitale medier i undervisningen. Netop fordi det er i Aarhus, håber jeg, at der kommer flere af vores egne og bliver inspireret af, hvordan andre bruger teknologi i undervisningen,” fortæller han.

Campusbaserede universiteter har også interesse i online undervisning

Initiativtageren til den årlige konference, der går på skift imellem medlemslandene, er sammenslutningen EADTU. Denne international sammenslutning består dels af såkaldte åbne universiteter, som udelukkende udbyder fjernundervisning, og dels af en samling campusbaserede universiteter som eksempelvis Aarhus Universitet, der varetager dele af det, som et selvstændigt åbent universitet udelukkende baserer sig på.

Som et campusbaseret universitet har Aarhus Universitet dog også stor interesse i at være en aktiv del af en større samling af universiteter, som sammen vidensdeler, udforsker og faciliterer forskellige modeller og formater for online undervisning.

“Vi er som bekendt meget interesserede i Educational IT på Aarhus Universitet for at fremme anvendelsen af digitale medier i undervisningen. Så formålet med konferencen og vores interesse i at være med til at arrangere den, det er at sætte fokus på, hvordan digitale medier kan bruges til at fremme blended learning-formater i undervisningen. Og det er jo netop fordi, vi er et campusbaseret universitet, der gerne vil levere traditionel tilstedeværelsesundervisning i forskellige kombinationer med online undervisning og teknologi,” fortæller Arne Kjær med henvisning til Aarhus Universitets satsning på Educational IT, som blev lanceret i slutningen af 2017.

Europæisk samarbejde med fokus på forskellige undervisningsformater og -modeller

Foruden den årlige konference består Aarhus Universitets samarbejde med de andre EADTU-lande i forskellige projekter, der alle omhandler fjernundervisning og kombinationer af forskellige former for online og offline undervisning.

Blandt andet deltager Arne Kjær sammen med Lektor Christian Dalsgaard fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier netop nu i projektet European Maturity model for Blended Education (EMBED), som har til formål at udvikle en konceptuel ramme og fælles europæisk model for blended learning. Det sker som et svar på presserende fælles europæiske behov for blandt andet at bibeholde kvaliteten i videregående uddannelser på trods af et stigende antal studerende på universiteterne samt at gøre uddannelserne mere personlige og fleksible i takt med den omgivende verden.

“Vores interesse i den type projekter er at blive inspireret til, hvordan vi kan understøtte fakultetets udvikling af blended learning og undervisernes integrering af digitale medier i undervisningen ud fra en blended learning-tankegang,” fortæller Arne Kjær
På konferencen den 10-12. oktober præsenteres 7 bidrag fra Aarhus Universitet, der således sammen med både øvrige danske og udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner er med til at nuancere forståelsen og tilgangen til nye former for undervisning.

Læs mere:

Videnskabelige medarbejdere, Videnudveksling, Konference
Tags: Arne Kjær, Campusuniversitetet, Christian Dalsgaard, Digitale medier, EADTU, Educational it, Fjernundervisning, MOOCs, Online undervisning