Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisere og studerende samarbejder om at udvikle feedbackpraksis

På Dramaturgi og Musikvidenskab ved Aarhus Universitet blev der for nylig sat fokus på feedback og fagudviklingsperspektiver gennem en temadag, hvor undervisere og studerende i fællesskab diskuterede feedbackpraksis både i og udenfor undervisningen.

13.04.2018 | Pernille Ellehage

“Hvorfor ikke tematisere feedback og fagudviklingsperspektiverne sammen med de studerende? Ellers får man ofte en situation, hvor de studerende præsenterer ønsker, og underviserne præsenterer løsninger, i stedet for at vi arbejder sammen om både at afdække behovene og handlingsmulighederne”.

Sådan siger lektor ved Dramaturgi på Aarhus Universitet Thomas Rosendal Nielsen i sin forklaring af, hvorfor de på Dramaturgi og Musikvidenskab har valgt at arrangere en temaworkshop med særligt fokus på feedbackpraksis for alle studerende og undervisere.  

“Vi synes, der er en pointe i, at de studerende hører, hvad underviserne tænker og omvendt, i en situation der ikke er defineret af den rollefordeling, der gør sig gældende inden for en almindelig kursusramme. Det var også det, vi oplevede på dagen”, forklarer han.

Feedback understøtter læring

På workshoppen, der blev faciliteret af specialkonsulent Karen Louise Møller og projektleder Birthe Aagesen fra CUDIM, var der blandt andet fokus på feedback på den studerendes initiativ, feedback på holdet og digitale redskaber til feedback som platformen Peergrade.

Karen Louise Møller og Birthe Aagesen har gennem en årrække beskæftiget sig med feedback og undervisningsudvikling, blandt andet med fokus på hvordan digitale teknologier som Peergrade kan fremme feedbackpraksis i og udenfor undervisningen.

Ifølge Karen Louise Møller og Birthe Aagesen er det relevant at bruge en temadag på feedback, da flere undersøgelser peger på, at god feedbackpraksis understøtter læring. Samtidig kan løbende feedback medvirke til, at de studerende i højere grad kan danne sige et indtryk af, om de er godt med og lærer det, de skal på et undervisningsforløb. Et øget fokus på feedbackpraksis medvirker dermed også til, at det ikke kun er underviserne, men også de studerende, der har fokus på fagudviklingsperspektiverne.  

Helhedsperspektiv på undervisning

De forskellige temaer på dagen angik både de studerendes arbejde uden for og i selve undervisningen. Det skyldes blandt andet, at Studielivsundersøgelsen fra 2017 viste, at mange studerende har svært ved at vurdere progressionen i egne læringsforløb.

Ifølge Thomas Rosendal Nielsen er det en problemstilling, der ikke kan løses isoleret i undervisningen og som respons efter eksamen eller på den studerendes eget initiativ udenfor undervisningen. Han forklarer, at hvis de studerende skal være i stand til at vurdere deres egen progression, giver det mening at forholde sig til feedbackpraksis både i og udenfor undervisningen.

“Vi har brug for et helhedsperspektiv for at arbejde med feedbackmiljøet på studierne, og workshoppen gav nogle nedslag både indenfor og udenfor undervisningskonteksten, som vi kan arbejde videre med”.

Læs mere:

Arts, Uddannelse
Tags: Studiekompetencer, Undervisningsudvikling, Birthe Aagesen, Digitale medier, Dramaturgi, Fagudviklingsperspektiver, Feedback, Feedbackpraksis, It i undervisningen, Karen Louise Møller, Musikvidenskab, Peergrade, Samarbejde, Temadag, Thomas Rosendal Nielsen