Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisning i og med entreprenørskab udbygges på Grønlands Universitet

En uformel snak på Entreprenørskabsmessen i Fredericia sidste år mundede ud i det samarbejde om entreprenørskabsundervisning på Grønlands Universitet, som afvikles netop nu. Med både et klassisk entreprenørskabsfag og et tværfagligt forløb med fokus på social og miljømæssig bæredygtighed understreges og videreformidles redskaber til, hvordan de studerende kan være med til at skabe værdi i samfundet.

19.04.2018 | Mathilde Andersen

Et behov for udbygget undervisning i og med entreprenørskab på Grønlands Universitet imødekommes med tre nye fag, som Helle Meibom Færgemann, specialkonsulent på CUDiM, er medunderviser på. De tre fag har entreprenørskab som omdrejningspunkt på forskellige måder, men har det til fælles, at de er udpræget projektorienterede, ligesom de har fokus på at give de studerende nogle redskaber til at skabe værdi for andre på længere sigt.

“Disse fag er en del af et større projekt med fokus på bæredygtigt entreprenørskab. Der er stort fokus på, at de studerende nu og i fremtiden skal være med til at videreudvikle det grønlandske samfund i en bæredygtig retning – og bæredygtighed medfører både et fokus på sociale og miljømæssige forhold,” fortæller Helle Meibom Færgemann.

Samarbejdet mellem CUDiM og Grønlands Universitet blev indledt efter et tilfældigt møde mellem Mette Brinch Thomsen, som er projektleder på CUDiMs entreprenørskabskurser, og Anne Lise Kappel, der er afdelingsleder på afdeling for Erhvervsøkonomi på Grønlands Universitet. De kom til at tale sammen om behovet for blandt andet et større fokus på entreprenørskab i undervisningen, der var på Grønlands Universitet.

Grundlæggende og bæredygtig entreprenørskab

I alt er det resulteret i tre fag, som Mette Brinch Thomsen og Helle Meibom Færgemann har været med til at udvikle, planlægge og afvikle: Et obligatorisk fag for 4. semesters studerende på bacheloren i Erhvervsøkonomi, samt to tilvalgsfag, der som sammenhængende forløb har titlen Sustainable Entrepreneurship I og II.

“Det obligatoriske fag er et klassisk entreprenørskabsfag, hvor der er fokus på, at de studerende får en grundlæggende viden om, hvordan man mest hensigtsmæssigt etablerer en virksomhed og tilegner sig en del af de centrale metoder og værktøjer i feltet. De fleste studerende arbejder med en virksomhedsside, som de ikke umiddelbart har planer om at føre ud i livet, men andre arbejder med projekter, de overvejer at realisere,” fortæller Helle Meibom Færgemann.

Ræsonnementet er ifølge hende, at bachelorer i erhvervsøkonomi skal have grundlæggende viden og færdigheder inden for entreprenørskab. De to øvrige fag er ifølge Helle Meibom Færgemann tænkt som et tværfagligt forløb åbent for studerende fra alle uddannelsesretninger på universitetet.

“De studerende skal bruge deres viden om entreprenørskab i praksis, hvorfor faget er opbygget som et aktionslæringsforløb, hvor de studerende arbejder med et omfattende projekt, der tager udgangspunkt i lokale udfordringer, inddrager stakeholders, afprøver prototyper osv.,” uddyber Helle Meibom Færgemann.

De to fag om bæredygtig entreprenørskab er desuden udviklet og afholdt i samarbejde med Peter Berliner, der er lektor på DPU og professor på Grønlands Universitet.

Anderledes og lærerig undervisning

Udover ekstraordinært smukke omgivelser er også undervisningssituationen en smule anderledes på Grønland end i Danmark, fortæller Helle Meibom Færgemann og uddyber, at de studerende er vant til en dansk-nordeuropæisk uddannelsestradition, hvor der ikke er stor afstand mellem undervisere og studerende, men at det er begrænset, hvor vant de studerende er til mere moderne undervisningsformer som eksempelvis projektorienteret gruppearbejde, peer feedback og studenteroplæg.

“Holdene er forholdsvist små i forhold til holdstørrelsen på de Aarhus Universitet, så man skulle tro, at det var nemt at engagere de studerende i plenumdiskussioner. Det viser sig dog at være mere udfordrende end formodet, fordi de studerende ikke så gerne “viser sig frem”. Heldigvis hjælper de typiske greb som Padlet, summeøvelser osv. til at få nogen på banen,” siger Helle Meibom Færgemann. 

Hun håber, at de studerende har oplevet spændende, relevant og verdensrettet undervisning, hvor der samtidig var nogenlunde styr på formalia, selvom hun anerkender, at der altid er ting, som viser sig knapt så hensigtsmæssige, når man afprøver helt nye forløb første gang.

“For eksempel er det meget nyt for universitet og de studerende at have fag, der er så procesorienterede, som de fag, jeg underviser på. Her er tilstedeværelsesprocenten ret afgørende, og det er der ikke helt taget højde for, da der ikke er krav om tilstedeværelse, og nogle studerende har overlap med andre fag. Jeg tror faktisk, at nogle af de studerendes projekter bliver til noget her og nu, men det mest afgørende er, at de har fået nogle redskaber til at skabe værdi for andre på længere sigt,” uddyber Helle Meibom Færgemann.

Vender hun blikket indad, har det været udfordrende for Helle Meibom Færgemann at prøve kræfter med andre grupper af studerende. Hun understreger dog, at det også har været lærerigt for hende som relativt erfaren underviser at være med til at undervise sammen med Anne Lise Kappel fra Grønlands Universitet.

“Det skyldtes ikke mindst, at vi supplerede hinanden rigtig godt fagligt,” afslutter Helle Meibom Færgemann.

Læs mere:

Arts, Uddannelse
Tags: Aktionslæring, bæredygtighed, entreprenørielle metoder, entreprenørskabsundervisning, Grønlands Universitet, Helle Meibom Færgemann, innovation, peer-feecback