Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Video: Arbejd med digitale kompetencer i gymnasiet

Få et hurtigt indblik i digitale kompetencer fra gymnasieprojektet DiDaK. I en række videoer giver forskningsleder Christian Dalsgaard en introduktion til digitale kompetencer, og gymnasielærere fra forskellige fagligheder giver eksempler på, hvordan de har anvendt digitale kompetencer i deres undervisning.

02.03.2020 | Anders Hjortskov Larsen

“Digitale kompetencer kan dække over en lang række af meget forskellige kompetencer – fra nogle meget specifikke tekniske færdigheder til kritisk og refleksiv håndtering af internettet som en vidensressource.”

Sådan indleder forskningsleder og lektor Christian Dalsgaard den første video om digitale kompetencer lavet på baggrund af det nyligt afsluttede DiDaK-projekt. Projektet har undersøgt digitale kompetencer inden for en række gymnasiale fag. I projektet har CUDiM sammen med lærere på fem gymnasieskoler udarbejdet en række pædagogiske formater, der kan indarbejde digitale kompetencer direkte i fagene i gymnasiet.

“Overordnet skelner vi mellem tre digitale kompetenceområder: Informationskompetencer, produktionskompetencer og deltagelseskompetencer. De tre områder peger på forskellige sider af digitale kompetencer, men der er også overlap mellem dem – og i konkrete undervisningspraksisser vil flere kompetenceområder være i spil på samme tid,” fortæller Christian Dalsgaard.

Værktøjer til forståelse og forankring af digitale kompetencer

I videoen om faglig anvendelse af digitale medier illustrerer Christian Dalsgaard, hvordan lærere kan bruge digitale teknologier til at udvide deres faglighed frem for blot at supplere den med et digitalt lag:

“Vi kan se, at lærere arbejder med digitale teknologier i spændingsfeltet mellem deres kernefaglighed, didaktik og en digital faglighed,”fortæller Christian Dalsgaard og peger på, at de tre perspektiver rummer meget forskellige anvendelser af digitale teknologier i undervisningen. 

Den sidste video præsenterer en tilgang til, hvordan man på skoler kan arbejde med at indarbejde digitale kompetencer i undervisningsforløb. 

Se de tre videoer om Digitale kompetenceområder nederst

Læreres egne erfaringer med digitale kompetencer

Arbejdet med digitale kompetencer har gennem projektet været på skemaet på blandt andet Aarhus HF og VUC og på Køge Gymnasium i løbet af de seneste år. I faget Idræt har eleverne filmet deres egne spydkast for at forfine deres teknik, mens de i Geografi har anvendt online data om BNP og fødselsrater og præsenteret det fællesdokumenter med deres klassekammerater.

I Engelsk-faget er tekstanalyse og tekstproduktion blevet suppleret af deltagelse på sociale medier og diskussioner på netfora. Eleverne får gennem arbejdet kompetencer i at deltage i online diskussioner, at debattere og skabe en konstruktiv dialog online. 

Klavs Frisdahl underviser i Matematik på Køge Gymnasium og har også deltaget i DiDaK-projektet. Han påpeger, at det er en udfordring at arbejde med digitale kompetencer, da meget bliver taget for givet i undervisningssituationerne.

“Vi forventer, at eleverne kan bruge deres computer, til det, vi kræver af dem. Fx at de har adgang til nettet og andre lavpraktiske ting. Vi har ikke tid til at lære eleverne disse ting, men vi bruger alligevel noget tid på at opbygge en ansvarlighed, ” fortæller han, og peger eksempelvis på, at en løsning kan være at understøtte eleverne i at hjælpe hinanden med tekniske udfordringer.

Se lærernes egne bud på konkrete undervisningsaktiviteter og overvejelser om digitale kompetencer i videoerne:

Arts, TDM, Kommende studerende, Uddannelse
Tags: digitale kompetencer, digitale medier, digital dannelse