Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Efteruddannelse i entreprenørskab

E3U-efteruddannelserne i entreprenørskab ruster lærere og undervisere til at undervise i og med entreprenørskab med udgangspunkt i deres undervisningspraksis.

     

E3U-efteruddannelserne i entreprenørskab ruster lærere og undervisere til at undervise i og med entreprenørskab med udgangspunkt i deres undervisningspraksis.

E3U-efteruddannelse udbydes i en Del 1 og Del 2.

Del 1 gennemføres som et selvstændigt 3-måneders forløb, og består dels af 4 heldagsseminarer og dels arbejde med egen undervisningspraksis. På del 1 introduceres grundlæggende teori om entreprenørskab, mens fokus særligt er på at omdanne teori til praksis og bruge den på konkrete undervisningssituationer.

Del 2 forudsætter at man har gennemført del I og fået godkendt den afsluttende prototype. På del 2 er der fokus på forankring af entreprenørskabsundervisning: Således flytter fokus sig fra udvikling af et enkelt undervisningsforløb til evaluering, progression og sammenhæng ml forskellige tiltag på innovations- og entreprenørskabsområdet.

Del 1 og Del 2 svarer begge til en arbejdsindsats som et 5 ECTS-forløb.

          

E3U-efteruddannelse udbydes i en Del 1 og Del 2.

Del 1 gennemføres som et selvstændigt 3-måneders forløb, og består dels af 4 heldagsseminarer og dels arbejde med egen undervisningspraksis. På del 1 introduceres grundlæggende teori om entreprenørskab, mens fokus særligt er på at omdanne teori til praksis og bruge den på konkrete undervisningssituationer.

Del 2 forudsætter at man har gennemført del I og fået godkendt den afsluttende prototype. På del 2 er der fokus på forankring af entreprenørskabsundervisning: Således flytter fokus sig fra udvikling af et enkelt undervisningsforløb til evaluering, progression og sammenhæng ml forskellige tiltag på innovations- og entreprenørskabsområdet.

Del 1 og Del 2 svarer begge til en arbejdsindsats som et 5 ECTS-forløb.

          

På E3U-efteruddannelserne arbejder vi ud fra følgende definition af entreprenørskab:

”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi der skabes kan være af økonomisk, social eller kulturel art.”

Fonden for Entreprenørskab, 2011

En tidligere deltager på E3U siger:

"Vi arbejder med innovation og entreprenørskab på flere niveauer, men vil gerne understøtte lærernes kompetenceudvikling med henblik på at udbrede det til hele skolens virkefelt. Denne satsning er vigtig for os, fordi vi opfatter entreprenørskab som et væsentlig element i elevernes dannelse og læring."

Rektor Carsten Gade, Marie Kruses Gymnasium

Læs mere om E3U-efteruddannelserne i Evalueringsrapporten for E3U-efteruddannelsen

 

E3U-efteruddannelserne udbydes af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og Generation Turbo.

Ønsker i at arbejde med efteruddannelse i entreprenørskab som et skræddersyet forløb, kontakt projektleder Mette Brinch Thomsen for nærmere aftale.